General

Per la negociació col·lectiva, concentració davant el consolat de la Mar dia 1 de juliol

Dia 1 d’abril els presidents de les Juntes de Personal de Mallorca, Menorca i Pitiüses varen presentar al registre una sol·licitud adreçada al conseller de la Conselleria d’Educació i Formació Professional amb una relació de qüestions pendents de negociar, entre les quals hi havia punts com l’ajornament dels currículums LOMLOE, la reducció de les hores lectives a totes les etapes (23 hores en el cos de mestres i 18 a la resta de cossos docents) o la recuperació de les llicències per a estudis.

Llegeix més...

Ajornament dels currículums

L’STEI Intersindical ha sol·licitat l’ajornament dels currículums LOMLOE
El temps per a enllestir els nous currículums és molt reduït i no s’ha comptat amb el professorat.
Demanam el màxim consens i fugir de les presses en la implantació dels àmbits a secundària

Llegeix més...

El 80% de centres que preveia construir el Pla d’infraestructures educatives del 2016 encara no estan fets

L’any 2016 la Conselleria d’Educació publicà un Pla d’infraestructures educatives per al període 2016-2023 “amb l’objectiu de donar una resposta objectiva i ordenada a les necessitats detectades en matèria d’infraestructures educatives.”

Mesos després de l’aprovació del Pla, l’STEI Intersindical ja va advertir que, atès l’increment sostingut de la població escolar, les obres previstes al Pla d’infraestructures necessitaven molta més dotació pressupostària i un increment de recursos a l’IBISEC.

Llegeix més...
Pàgina 11 de 95