Concurs oposició d'estabilització 2023

concurs extraordinari

Com varen ser les oposicons del 2022?

Portal de l'opositor

Tauler d'anuncis

Tasques i terminis pendents

Normativa

Guia pràctica

Presentació de sol·licituds i devolució de taxes

Tribunals i comissions de valoració

Persones admeses i excloses

Fase d'oposició

Places

Temaris i supòsits pràctics

Temaris i supòsits pràctics

Indemnitzacions - 27 de gener

Meses sectorials

 

TELÈFON URGÈNCIES OPOSICIONS DOCENTS 2023