General

La LOMLOE haurà tudat una oportunitat per a millorar la formació professional

La nova Llei orgànica d’educació genera més problemes que solucions

L’STEI Intersindical denuncia que la LOMLOE obri la porta a la precarització del professorat tècnic d’FP

L’STEI Intersindical, davant la imminent publicació d'una nova Llei d’FP, reclama urgentment una Mesa Sectorial per a tractar temes d’importància cabdal com són el futur del professorat tècnic d’FP, la presència de la formació i orientació laboral (FOL), la generalització del model d’FP dual o la manera com s’impartiran els certificats de professionalitat.

Llegeix més...

El XII Congrés elegeix la nova Comissió Executiva, que tendrà Miquel Gelabert de secretari general

Al llarg dels dies 23 i 24 d’abril, l’STEI Intersindical ha celebrat el XII Congrés, després de l’ajornament que va patir l’any passat per mor de la pandèmia i el confinament. Cinc anys després, el sindicat ha aprovat les ponències d’organització i estatuts –d’una banda– i d’acció sindical –de l’altra– que han de marcar les línies de treball dels propers quatre anys.

El Congrés, celebrat de forma virtual, ha elegit també les persones que formaran part de la nova Comissió Executiva, així com també del Consell Plenari Intersindical. En una primera sessió de l’Executiva triada, Miquel Gelabert ha estat reelegit com a secretari general.

Les persones que acompanyaran Miquel Gelabert a la nova Comissió Executiva són: Xisco Alomar, Maria Camps, Pere Lomas, Sandra Serra, Catalina Segura, Pere Bueno, Cosme Orell, Maria Antònia Noguera, Ramon Mondéjar, Xisco Garcías, Mateu Moyà, Maria Antònia Ramis, Lluís Segura, Marta Bonet, Catalina Salom, Sebastià Bonet i Xesc Ramis.

tit XII Congrés

Llegeix més...

23 i 24 d'abril: XII Congrés de l'STEI Intersindical

Els propers 23 i 24 d’abril, l’STEI Intersindical celebrarà el seu XII Congrés, després de l’ajornament que va patir l’any passat per mor de la pandèmia i el confinament. Cinc anys després, el Congrés del sindicat ha d’aprovar les ponències d’organització i estatuts –d’una banda– i acció sindical –d’una altra–, que marcaran les línies de treball dels propers quatre anys.

Els i les congressistes, en una trobada virtual que començarà el dia 23 a les 16 hores, han de triar les persones que formaran part de la nova Comissió Executiva, així com també del Consell Plenari Intersindical. Les restriccions sanitàries han aconsellat aquesta organització en línia.

Tal com s’ha fet en tots els congressos del sindicat, en una primera sessió de l’Executiva triada, un cop acabat el Congrés, s’assignaran els càrrecs i s’escollirà la persona que ocuparà la secretaria general.

L’STEI Intersindical està consolidat com a quarta força en termes de representativitat a les Illes Balears, en un mapa sindical amb una quantitat significativa d’entitats –més de seixanta– que tenen delegats i delegades elegits pel conjunt de la classe treballadora. És per remarcar aquesta constància en el temps i durant més de quaranta anys de trajectòria, que el sindicat propi de les Illes Balears ha triat la consigna “Hi som” com a lema del Congrés.

L'STEI vota en contra del nou centre de formació per a equips directius

A la mesa Sectorial de 13 d'abril, l’STEI ha votat en contra de la creació del Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l’exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears

Ha criticat que la Conselleria fa parts i quarts a l’hora de facilitar la concessió de segons quines comissions de serveis

A la Mesa Sectorial del 13 d'abril, l’STEI ha votat en contra de la creació del Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l’exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears, ja que considera que no cal disposar d’una mena de centre de professorat específic per a les persones que formen part dels equips directius.

Ha posat de manifest que, actualment, l’Administració ja organitza aquests cursos a través dels centres de professorat, des de l’entrada en vigor de la LOE l’any 2006; i que, per tant, no entén per què no pot continuar així. El que cal és garantir que des dels CEP de les quatre illes tothom pugui tenir accés a la formació per a la funció directiva.

Llegeix més...

Cal una participació més activa de la part social

La Confederació d'STEs reclama una reunió amb el Ministeri

El desenvolupament normatiu de la LOMLOE, la nova llei de Formació Professional, l'estabilitat del personal docent funcionari interí, les circumstàncies en què s'han de desenvolupar processos habituals en l'àmbit educatiu, però que, en l'actual situació de pandèmia, comporten riscos afegits, són -entre d'altres- temes fonamentals que afecten el col·lectiu docent.

Llegeix més...

El professorat d'FP amb l'entrada en vigor de la LOMLOE

La nova llei d’educació exigeix als Professors Tècnics de Formació Professional (PTFP) els mateixos requisits que als Professors de Secundària.

Milers d’interins de tot l’estat, uns trenta mil, després d’anys de treballar com a PTFP i servir a l’administració es poden quedar al carrer. 

Amb caràcter excepcional, poden ser únicament contractats com a “especialistes”, contracte laboral per hores amb un màxim de contractació de tres anys. 

Llegeix més...

Mesa sectorial de 17 de març: places trimestrals COVID, comissions de serveis

Pàgina 1 de 81