General

L'STEI vota en contra del nou centre de formació per a equips directius

A la mesa Sectorial de 13 d'abril, l’STEI ha votat en contra de la creació del Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l’exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears

Ha criticat que la Conselleria fa parts i quarts a l’hora de facilitar la concessió de segons quines comissions de serveis

A la Mesa Sectorial del 13 d'abril, l’STEI ha votat en contra de la creació del Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l’exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears, ja que considera que no cal disposar d’una mena de centre de professorat específic per a les persones que formen part dels equips directius.

Ha posat de manifest que, actualment, l’Administració ja organitza aquests cursos a través dels centres de professorat, des de l’entrada en vigor de la LOE l’any 2006; i que, per tant, no entén per què no pot continuar així. El que cal és garantir que des dels CEP de les quatre illes tothom pugui tenir accés a la formació per a la funció directiva.

Llegeix més...

Cal una participació més activa de la part social

La Confederació d'STEs reclama una reunió amb el Ministeri

El desenvolupament normatiu de la LOMLOE, la nova llei de Formació Professional, l'estabilitat del personal docent funcionari interí, les circumstàncies en què s'han de desenvolupar processos habituals en l'àmbit educatiu, però que, en l'actual situació de pandèmia, comporten riscos afegits, són -entre d'altres- temes fonamentals que afecten el col·lectiu docent.

Llegeix més...

Mesa sectorial de 17 de març: places trimestrals COVID, comissions de serveis

La Confederació d’STEs demana urgentment una solució al Ministeri d’Educació sobre el professorat tècnic de formació professional

L’STEI Intersindical, integrant de la Confederació, s’ha reunit una vegada amb la Conselleria d’Educació per parlar d’aquesta qüestió

La solució només pot ser la integració de tot el professorat afectat en el cos de professors de secundària, sense deixar ningú enrere

La disposició addicional onzena de la LOMLOE declara el cos de professors tècnics de FP com a extingir. Un mes després de l'entrada en vigor d'aquesta llei, encara no sabem res sobre els plans del Ministeri pel que fa a l’accés d’aquests docents dins el cos de secundària.

Llegeix més...

L’STEI Intersindical demana un calendari de negociació per a una Llei d’educació que troba poc ambiciosa

L’esborrany d’avantprojecte avança massa poc en qüestions clau com les ràtios, la llengua, l’ensenyament 0-3 o el finançament

EI sindicat anuncia que avui mateix registrarà les 66 esmenes que ja va presentar al Consell Escolar de les Illes Balears

L’STEI Intersindical ha assistit a les reunions de la Mesa Sectorial d’Educació i la Mesa de l’Ensenyament Concertat amb presència del conseller, els directors generals i el secretari autonòmic, per a parlar de la Llei d’educació de les Illes Balears. S’ha constatat un principi de voluntat negociadora que és positiu. En aquest sentit, el sindicat ha demanat que es negociïn aspectes de la nova llei amb els representants legítims dels treballadors, i que constàs en acta que avui mateix es farien arribar a la Conselleria les 66 esmenes al projecte presentades al Consell Escolar de les Illes Balears, perquè en tingui constància.

Llegeix més...

L'STEI Intersindical demana un calendari de negociació per a una Llei d'educació que troba poc ambiciosa

L’esborrany d’avantprojecte avança massa poc en qüestions clau com les ràtios, la llengua, l’ensenyament 0-3 o el finançament

EI sindicat anuncia que avui mateix registrarà les 66 esmenes que ja va presentar al Consell Escolar de les Illes Balears

L’STEI Intersindical ha assistit a les reunions de la Mesa Sectorial d’Educació i la Mesa de l’Ensenyament Concertat amb presència del conseller, els directors generals i el secretari autonòmic, per a parlar de la Llei d’educació de les Illes Balears. S’ha constatat un principi de voluntat negociadora que és positiu. En aquest sentit, el sindicat ha demanat que es negociïn aspectes de la nova llei amb els representants legítims dels treballadors, i que constàs en acta que avui mateix es farien arribar a la Conselleria les 66 esmenes al projecte presentades al Consell Escolar de les Illes Balears, perquè en tingui constància.

Llegeix més...
Pàgina 10 de 88