L'STEI posa en qüestió les xifres del pressupost d'educació del 2023

Els indicadors sobre ràtios no reflecteixen la realitat de molts centres
Tampoc satisfà les expectatives de la inversió prevista a la LEIB


El conseller Martí March va presentar a la Comissió d’educació del Parlament el pressupost per a educació de l’any 2023 que arriba als 1.169 milions d’euros, un fet que suposa un increment del 6,7% en relació amb el del 2022, segons l’Administració. Si es prenen com a referència les dades del PIB de les Illes Balears previst per l’any que ve, que arriba a 37.433 milions d’euros, la partida destinada a educació és d’un 3,12%, mentre la mitjana estatal dedicada a aquesta partida és d’un 4,3%.

El pressupost global a les Illes Balears per al 2023 és de 7.133,4 milions d’euros, un 11,49% per damunt del de l’any anterior; mentre que la partida d’educació ha augmentat un 6,7%, cosa que demostra la manca de voluntat política de la Conselleria d’arribar com a mínim a la mitjana global de la comunitat autònoma.

També és significatiu que s’incorporin 25 milions d’euros de romanents de l’IBISEC, un fet que dona la raó a l’anàlisi de l’STEI pel que fa a la manca d’execució dels nous centres educatius previst en el Pla d’infraestructures.

El sindicat reitera, una vegada més, que el compromís recollit a la LEIB d'elevar gradualment la inversió pública educativa total, que s'ha de situar en el termini de vuit anys en, almenys, el 5% del producte interior brut, és del tot insuficient per atendre les demandes actuals. Si en vuit anys l’objectiu és arribar al 5%, cal un increment de dos punts percentuals, cosa que suposa un augment d’un 0,25 cada any. Això no es recull en el pressupost per al 2023.

L’STEI critica finalment que les dades ofertes pel que fa a les ràtios són un engany, ja que es tracta de ràtios mitjanes per aula i professor i això no reflexa la realitat de moltes aules que estan per damunt del que fixa la normativa estatal.