LOMLOE

La LOMLOE haurà tudat una oportunitat per a millorar la formació professional

La nova Llei orgànica d’educació genera més problemes que solucions

L’STEI Intersindical denuncia que la LOMLOE obri la porta a la precarització del professorat tècnic d’FP

L’STEI Intersindical, davant la imminent publicació d'una nova Llei d’FP, reclama urgentment una Mesa Sectorial per a tractar temes d’importància cabdal com són el futur del professorat tècnic d’FP, la presència de la formació i orientació laboral (FOL), la generalització del model d’FP dual o la manera com s’impartiran els certificats de professionalitat.

Llegeix més...

El professorat d'FP amb l'entrada en vigor de la LOMLOE

La nova llei d’educació exigeix als Professors Tècnics de Formació Professional (PTFP) els mateixos requisits que als Professors de Secundària.

Milers d’interins de tot l’estat, uns trenta mil, després d’anys de treballar com a PTFP i servir a l’administració es poden quedar al carrer. 

Amb caràcter excepcional, poden ser únicament contractats com a “especialistes”, contracte laboral per hores amb un màxim de contractació de tres anys. 

Llegeix més...

LOMLOE

LOMLOE

  • Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació

LOE versió consolidada, a data 30 de desembre, pendent de les modificacions de la LOMLOE

 

Crits de 'libertad'

Article d'opinió den Montserrat Nadal al Diario de Mallorca, 26 de novembre