La LOMLOE haurà tudat una oportunitat per a millorar la formació professional

La nova Llei orgànica d’educació genera més problemes que solucions

L’STEI Intersindical denuncia que la LOMLOE obri la porta a la precarització del professorat tècnic d’FP

L’STEI Intersindical, davant la imminent publicació d'una nova Llei d’FP, reclama urgentment una Mesa Sectorial per a tractar temes d’importància cabdal com són el futur del professorat tècnic d’FP, la presència de la formació i orientació laboral (FOL), la generalització del model d’FP dual o la manera com s’impartiran els certificats de professionalitat.

El sindicat reclama que tot el professorat tècnic d’FP s’integri immediatament dins el cos de secundària, ja que la mateixa feina requereix cobrar el mateix sou. També sol·licita que cap professor tècnic es pugui veure perjudicat per un canvi de llei i, molt manco, perdre el seu lloc de treball. Amb l’aplicació de la LOMLOE, els interins d’aquest cos poden patir un doble perjudici: que declarin el seu cos a extingir, i caure en una nova situació d'inestabilitat i precarietat laboral que suposa que puguin ser contractats com a “especialistes” i perdre la seva condició de funcionari amb el pas a personal laboral, amb els perjudicis que això suposa.

L’STEI exigeix que es donin les garanties perquè les titulacions acadèmiques reconegudes avui en dia com a equivalents a efectes docents recollides en el RD 276/2007 continuïn vigents, i no s’aprofiti la LOMLOE per a suprimir-ho. També reclama una nova redacció per a la disposició addicional 11ª, que resoldria la situació d’incertesa en què es troba en aquests moments el professorat tècnic d’FP.

El silenci que manté el Ministeri d’Educació per a aclarir com serà l’FP ha esclatat amb un debat encès a les xarxes socials. Perdre docents experimentats a marxes forçades pot comportar que l’FP perdi qualitat. I això repercutirà sobre l’adquisició de coneixements i competències de l’alumnat i, de retruc, també el món laboral. El professorat és una peça clau del sistema educatiu.

Pels motius exposats, l’STEI Intersindical exigeix a la Conselleria d’Educació i Formació Professional major sensibilitat, celeritat i predisposició al diàleg social per a afrontar aquesta situació. El sindicat demana a la Conselleria que faci sentir la veu del personal docent de les Illes, majorment contrari a aquesta reforma, a la Conferència Sectorial d’Educació.