Oposicions 2022

opos2022

Portal de l'opositor

Tauler d'anuncis

Full de barem

Reclamacions mèrits

urgències

Com varen ser les Oposicions 2021?

Tota la informació sobre oposicions

Normativa

Calendari

Tràmit de participació i reintegrament de taxes

Tribunals i comissions de valoració

Guia pràctica

Llistes de persones admeses

Fase d'oposició

Fase de concurs

Llista única, adjudicació de vacants, presentació de documentació, presa de possessió

Oferta de places, temaris, supòsits pràctics