Oposicions 2021. Tribunals provisionals i guia d'oposicions

- Oposicions previstes per al 2020, ajornades al 2021 -

Novetats

Tràmit telemàtic de participació

Reglament estatal i convocatòria

Tribunals i comissions de valoració

Llistes de persones admeses i de desisitiments

Fase d'oposició

Meses sectorials i història de l'ajornament

Oferta de places