General

Curs obligatori de riscos laborals

Qui l’ha de fer?

  • Nou personal funcionari de carrera (procés d'estabilització)
  • Personal funcionari en pràctiques
  • Personal docent al qual es llançà en anteriors ocasions aquesta mateixa convocatòria, però que, per qualsevol motiu, no feren la formació.

Tothom qui l’ha de fer toca haver rebut un correu electrònic amb la convocatòria.

Durada: 2 hores

Sessions:

  • Al correu electrònic, que has rebut des de Prevenció de Riscs Laborals pots consultar-hi el calendari.
  • Les sessions es faran durant tot el curs 2023-2024 en format presencial mitjançant videoconferència.

Modalitats:

S’ha de seleccionar una sessió d’entre les programades segons les classes de curs que et correspongui:

  • CEIP, CEI, CEE...
  • IES, CIFP, EOI, Conservatori, Escola d'art, CEPA... que emprin laboratoris, tallers, eines o equips de feina
  • Resta d’IES, CIFP, EOI, Conservatori, Escola d'art, CEPA...

Se seguirà el criteri d’ordre cronològic d’arribada de la sol·licitud per a la inscripció al curs. I si en una sessió no hi ha prou persones apuntades, es podria suspendre.

Inscripció

Burocràcia

ENQUESTES 22 23 1Un estudi de l’STEI Intersindical revela que gairebé una quarta part de la jornada laboral dels docents es dedica a tasques burocràtiques

Llegeix més...
Pàgina 7 de 95