General

El 80% de centres que preveia construir el Pla d’infraestructures educatives del 2016 encara no estan fets

L’any 2016 la Conselleria d’Educació publicà un Pla d’infraestructures educatives per al període 2016-2023 “amb l’objectiu de donar una resposta objectiva i ordenada a les necessitats detectades en matèria d’infraestructures educatives.”

Mesos després de l’aprovació del Pla, l’STEI Intersindical ja va advertir que, atès l’increment sostingut de la població escolar, les obres previstes al Pla d’infraestructures necessitaven molta més dotació pressupostària i un increment de recursos a l’IBISEC.

Llegeix més...

La Llei d’educació, una oportunitat perduda

El Parlament de les Illes Balears aprovarà la primera Llei d’educació de les Illes Balears. Una vegada desemmascarat el mite que el Partit Popular podia votar a favor del model lingüístic proposat pels partits que donen suport al GOIB, aquest aspecte ha tornat a una redacció més d’acord amb el consens i més d’acord amb la participació de la comunitat educativa.

Més enllà d’aquesta qüestió, ara és el moment de recordar que l’STEI Intersindical s’ha mostrat disconforme amb aspectes fonamentals de la llei les vegades en què ha estat consultat sobre el contingut de la norma: al Consell Escolar de les Illes Balears, a la Comissió d’Educació del Parlament, en reunions amb el conseller Martí March, en trobades amb els grups parlamentaris...

Llegeix més...

Prou de burocràcia

L’STEI Intersindical reclama la negociació d’un pla per a reduir la burocràcia en els centres educatius

Ha registrat una instància adreçada a la Direcció de Planificació, Ordenació i Centres

La càrrega de feina de paperassa és excessiva per als docents

Llegeix més...

El Govern Balear segueix discriminant salarialment el personal públic

El Govern ha anunciat que l’increment del 2 % que marca l’Estat per al 2022 s’aplicarà damunt les quantitats retallades del 2020 i 2021


L’STEI Intersindical és l’única organització sindical que hi ha votat en contra


En la sessió d’avui de la Mesa d’Empleats Públics de les Illes Balears, l’Administració ha anunciat que l’any 2022 aplicarà l’increment del sou del personal empleat públic i de l’ensenyament concertat de les Balears del 2 % que marquen els Pressuposts generals de l’Estat. Tot i això, el Govern ha anunciat que aquest 2 % s’aplicarà damunt les quantitats actuals. Cal recordar que el personal empleat públic i de l’ensenyament concertat de l’Administració autonòmica de les Illes Balears és l’únic de tot Espanya que no ha rebut la totalitat dels increments establerts per les lleis de pressuposts de l’estat dels anys 2020 i 2021.

Llegeix més...
Pàgina 5 de 87