No volem ni tutores ni tutors de segona

Els substituts que assumeixen la tasca de tutor poden reclamar cobrar el complement de tutoria

Tothom que faci de tutor té dret al complement corresponent, sigui quin sigui el seu cos, sigui substitut o no

La tasca de tutor és inherent a la nostra feina com a docents.

La normativa estatal ho recull clarament, tant a la LOE com a la LOMQE.

També la normativa autonòmica és molt clara. L’Acord del Consell de Govern de 28 de juliol de 2006, BOIB núm. 114 de 12-08-2006, pel qual s’aprova la proposta d’acord per a la millora de l’ensenyament públic, relatiu a les plantilles de personal dels centres docents públics, aprovada per la mesa sectorial diu:

13) Funció tutorial. Avui els sistemes educatius estan afectats pel dinamisme i la complexitat de la realitat social. A una societat que tendeix a la universalització, una actitud oberta, la capacitat per prendre iniciatives i la creativitat són valors fonamentals per al desenvolupament professional i personal dels individus i per al progrés i el creixement de la societat en conjunt. Hi ha encara un nou desafiament que ha irromput de forma sobtada a l’escenari educatiu i social i que necessita d’un tractament adequat. En efecte, el ràpid increment de la població escolar procedent de la immigració demanda del sistema educatiu nous instruments que facilitin una efectiva integració, educativa i social. Per dur a terme amb possibilitats d’èxit els reptes d’aquest nou context social i econòmic s’han d’introduir una sèrie de canvis, entre ells hi figura la valoració de la funció tutorial ja que és el tutor la persona que exerceix d’intermediari entre l’escola i la família i el que coneix millor la situació personal, familiar i emocional de l’alumne així com les seves capacitats i necessitats.

Conscients de la importància de la tasca i dedicació de tutor als centres, la Conselleria proposa com a mesures: tenir en compte com a mèrit al concurs de trasllat autonòmic la funció tutorial amb una valoració, augment de la reducció horària i reconeixement d’un complement per a la funció tutorial de 30 euros que es faria efectiu al setembre de 2007.

No hi ha cap normativa que prevegi cap tipus de distinció en funció, ni de la funció administrativa, ni de l'àmbit concret de la tasca. No es pot fer cap distinció que no estigui prevista a la llei.

Quines situacions ens permeten reclamar el complement?

  • Les persones que substitueixen una companya o company que té reconeguda la tasca de tutor.
  • Les persones de determinats cossos que, tot i tenir recconeguda a efectes administratius la funció corresponent no té els efectes econòmics que corrresponen

Igual que els sexennis -que l'STEI va acabar guanaynt als tribunals-, fa anys que reclamam el reconeixement del complement de tutoria.

Com fer-ho?

La propera passa és fer-ne la reclamació indivual.

  1. Omple el model que he preparat a l'STEI i lliura'l a Conselleria
  2. Fes-nos-en arribar una còpia per fer-ne el seguiment