L’STEI rebutja la proposta de lliure elecció de llengua i defensa l’actual model de convivència lingüística

corcat

Considera que els arguments del conseller no tenen cobertura jurídica

L’STEI considera que la compareixença del conseller Vera a la Comissió d’Educació del Parlament no va aportar res de nou, a part de cedir a les demandes de Vox i a voler posar en marxa un pla pilot que trenca la convivència en els centres educatius, la normalització progressiva del català en l’ensenyament de les Illes i carrega els equips docents amb una responsabilitat que no els pertoca.

El sindicat considera molt greu que la Conselleria d’Educació vulgui ficar amb calçador aquest pla pilot, sense cap tipus de justificació pedagògica.

El conseller, en la seva argumentació, compara la importància de la llengua pròpia amb l’aprenentatge de llengües estrangeres, un fet gravíssim. Utilitza un decret de llengües estrangeres que parla dels desdoblaments d’acord amb criteris pedagògics, i en el cas del pla pilot els criteris a considerar són de caire estrictament ideològic. Per això l’STEI considera que tot plegat no té cobertura legal.

El conseller va citar una disposició del Decret de mínims que permet de manera excepcional canviar les assignatures que es poden fer en cada llengua. L’STEI rebutja que allò que es regula com una mesura excepcional passi a ser la norma general, com a conseqüència de l’acord entre el PP i Vox sobre quines àrees s’han de fer en cada llengua oficial.

L’STEI Intersindical lluitarà en tots els espais en què té representació contra aquest desgavell organitzatiu i antipedagògic, així com també vigilarà el desplegament normatiu del pla pilot als àmbits de negociació pertinent. L’STEI té a punt els seus serveis jurídics per emprendre les accions necessàries, tal com ja va fer quan va tombar el TIL als jutjats.

Vagi per dit que els serveis jurídics del sindicat estan a la disposició de l’afiliació i de tot el col·lectiu docents, en cas que en es centres es produeixin conflictes per la implantació d’aquest pla pilot ideològic.

Rebutja una vegada més que es destinin 20 milions d’euros a aquest pla, quan el sistema educatiu de les Illes Balears té altres mancances que cal solucionar en benefici de l’alumnat, les famílies i la cohesió social.