Per la negociació col·lectiva, concentració davant el consolat de la Mar dia 1 de juliol

Dia 1 d’abril els presidents de les Juntes de Personal de Mallorca, Menorca i Pitiüses varen presentar al registre una sol·licitud adreçada al conseller de la Conselleria d’Educació i Formació Professional amb una relació de qüestions pendents de negociar, entre les quals hi havia punts com l’ajornament dels currículums LOMLOE, la reducció de les hores lectives a totes les etapes (23 hores en el cos de mestres i 18 a la resta de cossos docents) o la recuperació de les llicències per a estudis.

Altres aspectes pendents de negociar són l’actualització del pla d’infraestructures, la rebaixa de les ràtios recollida a la LEIB, la implantació del pla digital, l’increment del pressupost destinat a educació per al 2023, la reducció de la burocràcia i el nou acord de millora, anunciat pel conseller en Mesa Sectorial el novembre de 2018. Un altre factor que ha augmentat el grau de rebuig dels sindicats són els canvis que la Conselleria vol introduir en la contractació dels interins amb la supressió del cobrament de l’estiu o de la indemnització per a qui hagi fet més de cinc mesos i mig de feina.

L'única reunió que va convocar el conseller va ser per a exposar el desplegament normatiu de la LEIB per als propers mesos i la constitució d’un grup de treball per a parlar de la carrera professional dels docents que encara no s’ha constituït, a part d’un document del Ministeri d’Educació sobre la professió docent; molt lluny de les reclamacions de les Juntes de Personal de les quatre illes.

Per altra banda, s’ha convocat una Mesa Sectorial per a dia 29 de juny amb la presència del conseller per a parlar dels perfils docents, una mesura que compta amb l’oposició de tots els sindicats de la Juntes de Personal Docent no Universitari de les Illes. Una mostra més de la "voluntat" negociadora del conseller Martí March.

La concentració de dia 1 de juliol davant el Consolat de la Mar és la continuació de la que va tenir lloc davant la Conselleria d’Educació i Formació Professional el passat dijous dia 16 de juny, per la manca de negociació del conseller Martí March i per fer una crida al Govern de les Illes Balears perquè atengui les demandes dels representants del professorat.