L'STEI denuncia que les aules no estan preparades per combatre el desconfort tèrmic


L’STEI demana que s'emprin els fons Next Generation per condicionar els centres educatius i que s’hi enviïn instruccions de com combatre la calor

L’STEI denuncia que la majoria de centres públics en els quals treballen centenars de docents i hi assisteixen milenars d’alumnes, no estan preparats per combatre aquesta onada de calor

Cal recordar que al Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, en el qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs laborals i les condicions ambientals dels llocs de feina marca que a les feines sedentàries, les temperatures han d’estar entre 17º i 27º i que si tenen tasques pels quals es puguin considerar treballs lleugers, aquestes han d’oscil·lar entre 14º i 25º. Aquesta setmana s’estan arrabassant aquests valors a les aules, i la majoria de centres no estan preparats ni per a onades de fred, com va passar a Filomena el gener del 2021, ni per l’onada de calor com la que estam vivint aquesta setmana.

Les conseqüències d’aquestes temperatures dins els centres provoquen entre d’altres una baixa del rendiment i sensació de cansament provocat per aquest desconfort tèrmic, que supera el topall dels 27º que indica el Reial Decret 486/1997.

L’STEI ja va proposar al gener del 2021, a conseqüència dels efectes de Filomena, a la Paritària de Prevenció de Riscos Laborals, que la Conselleria d’Educació i FP fes un esforç econòmic per adequar tot els centres de l’Arxipèlag per poder sofrir el canvi climàtic imminent, perquè situacions extremes com les que vivim ara, que semblen excepcionals, seran més freqüents del que pensam.

Per això, ara tornam demanar, en aquest cas, que aprofitin els Fons Next Generation per invertir en infraestructures d’Educació i climatitzar els centres amb sistemes d’eficiència energètica per resoldre el desconfort tèrmic.

També demanam a la Conselleria d’Educació i FP que doni als centres instruccions que prevegin recomanacions de com combatre aquesta onada de color, que ara es dona per juny, però que també sol passar a l’inici del curs escolar.

L’STEI, a més, demana més planificació i deixar de banda la improvisació en la qual està instal·lada la Conselleria d’Educació i FP.