L’STEI Intersindical denuncia que les places dels camps d’aprenentatge no han sortit al concurs de trasllats

places CA

La Conselleria d’Educació no ha complert el compromís acordat a la Mesa Sectorial

Molts docents s’han quedat sense poder optar a aquestes vacants.

L’STEI Intersindical denuncia que les places dels camps d’aprenentatge no han sortit en el concurs de trasllats del cos de mestres, tal com figura a la base novena de la resolució de la convocatòria publicada en el BOIB. De fet, aquesta era una de les novetats d’enguany. La Conselleria d’Educació i Formació Professional s’havia compromès a fer la feina i a convertir aquestes vacants en places de plantilla orgànica dels centres afectats.

L’Administració no ha complert la paraula donada i, un cop publicada l’adjudicació provisional del concurs, cap de les persones aspirants a ocupar-les ha pogut satisfer la seva petició de participació. La manca de previsió de la Conselleria contradiu, a més, la Llei 20/2021 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública; en el sentit que totes aquelles places ocupades durant un període superior a tres anys s’han de convertir en plantilla orgànica, això és definitiva, d’aquell centre de treball.