L’STEI declina la invitació a assistir a la “reunió” d’exposició de l’oferta pública de places de Serveis Generals, Educació i Sanitat

Encara hi ha qüestions pendents de resoldre, com l’exigència de la capacitació completa de català en el concurs de mèrits

El sindicat denuncia la manca de negociació de la Mesa Sectorial d’Educació

L’STEI Intersindical no va assistir ahir a la reunió on es va presentar l’oferta de places amb la presidenta Francisca Armengol per diverses raons. En primer lloc per les presses amb què es va produir la convidada, cosa que demostra la manca de serietat del Govern de les Illes Balears amb un tema que afecta tants de treballadors i treballadores públics.

En l’àmbit educatiu, des de l’STEI Intersindical s’han fet propostes que encara no han tengut resposta, una d’elles importantíssima per a estabilitzar el màxim nombre de docents interins de la nostra Comunitat, com és el requisit de la capacitació lingüística (FOLC) per a poder participar del concurs de mèrits. Per altra banda, el barem de mèrits que s’ha aprovat amb el RD 270/2022 que regula aquests processos d’estabilització inclou un apartat que no satisfà gens el sindicat, ja que limita a 10 anys l’experiència màxima. Un fet que provoca molts nervis dins el col·lectiu. A més, l’acte coincidia amb la sessió de la Mesa del Sector Públic que encara no ha negociat els criteris generals dels processos selectius, i les ofertes van lligades als processos selectius.

Un altre dels motius pels quals l’STEI no va assistir a la reunió és el poc tarannà negociador per part de la Conselleria, que ha convertit la Mesa Sectorial en un òrgan més d’informació que de negociació amb els representants dels docents. Mostra d’això en són alguns aspectes que la Conselleria no ha tingut en compte tot i comptar amb el suport de totes les forces sindicals: el nou reglament orgànic de centres, l’ajornament de l’aplicació dels currículums LOMLOE, les perfilacions de places, etc.

També recorda que el conseller Martí March té congelat, des del 2018, un nou Acord de millora de les condicions sociolaborals. No és admissible que després de tot el que ha suposat la pandèmia en el sector educatiu, la Conselleria hagi tengut tan poca sensibilitat amb els docents: amb l’aplicació dels nous currículums és indispensable que es redueixin les hores lectives, amb un màxim de 18 hores a secundària i 23 al cos de mestres, com ja han establert altres Comunitats; fa mesos que l’STEI va demanar un pla per a la reducció de la burocràcia, i tantes altres qüestions pendents de negociar.