El 80% de centres que preveia construir el Pla d’infraestructures educatives del 2016 encara no estan fets

L’any 2016 la Conselleria d’Educació publicà un Pla d’infraestructures educatives per al període 2016-2023 “amb l’objectiu de donar una resposta objectiva i ordenada a les necessitats detectades en matèria d’infraestructures educatives.”

Mesos després de l’aprovació del Pla, l’STEI Intersindical ja va advertir que, atès l’increment sostingut de la població escolar, les obres previstes al Pla d’infraestructures necessitaven molta més dotació pressupostària i un increment de recursos a l’IBISEC.

Transcorreguts sis anys des de l’aprovació d’aquest pla, l’STEI Intersindical ha extret les conclusions següents:

 • Dels 26 centres de nova creació prevists al Pla del 2016, només n’estan en funcionament 5. Queden per a realitzar el 80 % dels centres nous prevists l’any 2016.
  Hi ha molts d’exemples amb demanda històrica per part de les comunitats educatives molt anterior al Pla d’infraestructures on encara ni s’ha posat una pedra: Son Ferriol, Inca, Campos, Caimari, Eivissa...
 • Des del 2007 al 2021, la població escolar de les Illes Balears s’ha incrementat en 35.440 alumnes (suposa un 22,5 %). Pel que fa al període concret 2015-2021, hi ha hagut un increment de 13.500 alumnes, centrat sobretot en l’etapa postobligatòria.
  Les Balears són, conjuntament amb Cantàbria i Andalusia, l’únic territori on les dades d’alumnat han continuat creixent durant la pandèmia.
 • La major part de les obres que s’han executat són d’ampliació, tot i que encara n’hi ha moltes de pendents.
 • Això respon a un dèficit d’inversió que no es vol resoldre políticament. El programa electoral del PSIB-PSOE per a 2015-2019 preveia dedicar el 5 % del PIB de les Illes Balears a Educació a mitjà termini. El 2019, encara se situava en un 3 %, el penúltim territori de l’estat espanyol.
  Ara, la Llei d’educació que s’acaba d’aprovar preveu que aquest 5 % arribarà el 2030.
 • L’única manera de fer baixar les ràtios és construir centres i aules noves.
  La presència encara ara d’unes 100 aules modulars és un símptoma d’aquesta falta de planificació.
 • La Llei d’educació de les Illes Balears preveu que, dins el termini de dos anys, s’ha de fer un pla per a reduir les ràtios en un 10 % (totalment insuficient segons la visió de l’STEI Intersindical). Sense construir espais nous, aquesta petita fita serà impossible. Per a això cal dotar l’IBISEC del pressupost i el personal tècnic necessari.
  Actualment, moltes obres s’han d’externalitzar, i no s’ha detectat que això agilitzi l’execució de les obres.

L’STEI Intersindical dona suport a totes les comunitats educatives que reclamen nous centres als seus pobles i barris. És imprescindible millorar les infraestructures educatives per a millorar la qualitat de l’escola pública. Cal donar una resposta inclusiva a tot l’alumnat, i cal millorar l’espai físic on es desenvolupa la feina del professorat.

 

Centres prevists al Pla de 2016 no executats

Mallorca Eivissa Menorca

CEIP Palma B La Femu
CEIP Nou de Campos
CEIP Nou d’Inca
CEIP Caimari
CEIP Can Picafort
CEIP Sa Pobla
IES Maioris
IES Son Ferriol
Nou IES Marratxí
CEIP Els Caülls
CEIP Bunyola
CEIP Urbanitzacions
IES CTEIB

Nou CEIP Santa Eulàlia
Nou IES Eivissa
Nou CEIP Sant Jordi
CEIP Eivissa
Nou CEIP Sant Antoni

CEIP Mercadal
CIFP Ciutadella
Nou Conservatori

mapa centres nous petit