Interinitats i especialistes

Estabilitat del personal interí

El Ministeri d’Educació ha d’involucrar-se a la cerca de la solució a l’estabilitat del personal interí que prepara el Ministeri de Política Territorial

L'educació és un dels principals sectors afectats per la temporalitat que la Unió Europea ha determinat que s’ha d’acabar

De fa anys, milers de persones interines integren un col·lectiu que es troba en situació de temporalitat i que la Unió Europea ha sentenciat que han estat contractats en frau de llei. En el cas d’Educació, en començar aquest curs eren 170.000. Una part important del professorat que veu com cada curs està en joc la seva continuïtat i, aquesta inestabilitat, impedeix la necessària continuïtat imprescindible per a dur a terme projectes educatius.

Llegeix més...

Convocatòries d'especialistes

Pot passar que a la llista d'interins no hi hagi persones disponibles d'algunes funcions. En aquest cas, per la necessitat urgent de cobrir les places, es sol convocar una convocatòria d'especialistes, tot minvant els requisists. Les persones que accediexen a aquesta borsa, si finalemnt obtenen una plaça, no tenen la condició de funcionàri interí sinó de personal laboral, amb condicions sovint pitjors (per exemple, sense estiu), tot i que sí que puntuaria a la llista d'interinitats.

També hi ha algunes funcions que només es convoquen com a especialistes, ja que no tenen especialitats assigandes a la llista d'interinitats.

Llegeix més...

Reclamam que l'experiència a les escoles 0-3 es tengui en compte a la convocatòria d'interinitats

L’STEI INTERSINDICAL és un sindicat compromès amb l'equiparació de drets entre els diferents col·lectius docents i la igualtat d'oportunitats basades en els principis de titulació, mèrit i capacitat. Per tant no podem quedar al marge quan observem una discriminació a un col·lectiu de treballadores a l'àmbit d’ensenyament.

Llegeix més...
Pàgina 2 de 7