Interinitats. Comprova les teves funcions

Amb aquesta utilitat pots comprovar quines funcions pots exercir a les llistes d'interinitats de les Illes Balears, d'acord a les teves titulacions.

L'aplicació està basada amb l'annex 4 (titulacions) de la resolució de la convocatòria.

Comprova les teves funcions

Troba el teu títol

No posis el nom del títol sencer. Fes cerques per paraules clau. Per exemple, no cerquis "llicenciat en matemàtiques". Cerca "matemàtiques".

Experiència laboral o docent com a requisit

Els requisits d'experiència docent o professional necessaris per a algunes funcions (mira l'annex 4 de la resolució de la convocatòria) també les has d'introduir com a titulació. Són:

  • Un mínim de dos anys d'experiència professional en un camp laboral relacionat amb la família professional.
  • Un mínim d’un any d’experiència docent com a funcionari interí/professor especialista en centres educatius públics dependents de l’Administració educativa (capítol II del títol IV de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació) en la família professional.

Cerca, per exemple, "2 anys" o el nom de la família professionel "hoteleria i turisme".