L’STEI Intersindical ha votat en contra de la convocatòria d’interinitats 2021-22

No Mesa InterinitatsA la Mesa Sectorial de 16 de desembre s’ha tractat la convocatòria d’interinitats, amb el vot en contra de l’STEI Intersindical.

No hi ha grans novetats a la convocatòria per al curs 2021-22. La Conselleria seguex mantenint els punts de desacord que feu que el curs passat tota la part social votés en contra, i no vol moure una coma en el redactat d'aquest esborrany.

Termini de presentació de sol·licituds
del 19 de gener al 23 de març, ambdós inclosos
Pendent de publicació al BOIB

 

Aquests són els motius més destacats del nostre desacord:


Totes les places

  • S’obliga el professorat interí a haver de seleccionar totes les places a l’adjudicació del mes de juliol. Aquest fet dificulta molt la conciliació familiar i laboral, ja que obliga a triar places lluny del seu lloc de residència i no evita que la primera adjudicació del mes de setembre sigui molt nombrosa, amb un gran nombre de places pendents de cobrir.
  • La Conselleria ha obert la porta a introduir canvis, però no ha volgut concretar ni modificar el redactat d'aquesta convocatòria.
  • L’STEI demana que la selecció de les places del mes de juliol sigui voluntària i que el primer tràmit de substitucions es faci a final del mes d’agost, per tal que dia 1 de setembre tot el professorat pugui ser al centre.

Termini de presentació de mèrits

  • El termini per a la presentació de mèrits acaba dia 31 d’agost de 2020 i no el darrer dia de la convocatòria. Això ja va passar el curs passat i, a més, a l’adjudicació del darrer estiu hi va haver un autèntic desgavell a l’hora de publicar les llistes del personal interí amb la puntuació definitiva de tots els apartats del barem. De fet, els aspirants varen haver de triar places sense saber quina era la seva puntuació definitiva ni el seu lloc a la llista
  • Des de l’STEI Intersindical hem demanat que es posin els mitjans necessaris perquè es puguin presentar mèrits acreditats fins al darrer dia de la convocatòria de la borsa d’interins.

Barem de mèrits

  • S’incrementa la puntuació de cada hora de formació, que passa de 0,02 a 0,025 punts, cosa que implica que el màxim d’hores passa de 1.500 a 1.200 hores. Per tant, si una persona tenia aquestes 1.500 hores, hi ha 300 hores que amb el nou barem no li serveixen per a res.

Excepcionalitats

  • No dona una solució a les excepcionalitats d’aquelles persones que, per exemple, amb un títol de professorat tècnic de formació professional han estat vàlides fins ara per a la tasca docent. Hem reclamat que aquests interins que ja fan feina puguin seguir exercint la seva funció mentre estiguin en actiu.

Pacte d’estabilitat i consolidació

  • No fa cap referència a la negociació d’un Pacte d’estabilitat. Hem sol·licitat moltes vegades la posada en marxa d’un nou Pacte en els mateixos termes del que va existir entre els anys 2014-2018.
  • No recull cap aspecte relacionat amb la sentència del passat mes de març del Tribunal de Justícia Europeu pel que fa a l’abús de la temporalitat en la contractació del personal interí i la recerca de mesures per a la consolidació del lloc de feina d'aquest col·lectiu.

Altres qüestions

  • Hi ha una bateria de qüestions que l'STEI va registrar el mes de novembre (maternitat, estiu per a les substitucions, assumptes propis, nomenaments mínims de tres mesos, equiparació de retribucions, penalització per renúncies justificades...) i no s’han tengut en compte.