Estabilitat del personal interí

El Ministeri d’Educació ha d’involucrar-se a la cerca de la solució a l’estabilitat del personal interí que prepara el Ministeri de Política Territorial

L'educació és un dels principals sectors afectats per la temporalitat que la Unió Europea ha determinat que s’ha d’acabar

De fa anys, milers de persones interines integren un col·lectiu que es troba en situació de temporalitat i que la Unió Europea ha sentenciat que han estat contractats en frau de llei. En el cas d’Educació, en començar aquest curs eren 170.000. Una part important del professorat que veu com cada curs està en joc la seva continuïtat i, aquesta inestabilitat, impedeix la necessària continuïtat imprescindible per a dur a terme projectes educatius.

Aquesta problemàtica que, repetidament, des de la Confederació de STE-i ha estat presentada al Ministeri d’Educació com un dels problemes més grans de l’Estat espanyol en matèria educativa i que, repetidament també, ha estat desoïda per part dels responsables ministerials, que mai han considerat el problema, i molt menys, hi han cercat una solució.

No obstant això, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 19 de març de 2020 certificava el problema i les autoritats espanyoles havien de cercar-hi una solució. Un any després de la sentència, el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública continua cercant la solució, mentre el d’Educació no s’ha mogut un mil·límetre de la seva postura inicial, fent no només com si el problema no fos de la seva competència, sinó que fins i tot ha desacreditat als qui sí que hem presentat propostes per a la resolució de la qüestió. El professorat de l’ensenyament depèn de les autonomies, que són els qui els contracten, però la competència per a desenvolupar la llei que posi fi a la interinitat només pot desenvolupar-la el govern central, com ha determinat el Tribunal Constitucional en sentència recent de 18 de febrer d’enguany.

La condició que ha posat la UE que és imprescindible resoldre l’alta taxa d’interinitat per a accedir al muntant econòmic que ens arribarà, ha fet que la solució al problema passi a ser urgent. Així sembla haver-ho entès el Ministre de Política Territorial, Miquel Iceta, que ha posat data (els pròxims mesos) a la nova normativa que doni solució a la inestabilitat interina. Però, a pesar que, des de totes les instàncies s’assenyala que és educació i sanitat on es donen les majors borses d’interinitat, el Ministeri d’Educació continua actuant com si el problema no anàs amb ell.

La Confederació de STE-i que ja assenyalàrem en el seu moment que l’Acord per l’Ocupació de 2017, subscrit pel Govern del Partit Popular amb tres centrals sindicals, no era la solució al problema, hem proposat en nombroses ocasions al Ministeri d’Educació que el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic (TREBEP) ofereix en el seu article 61.6 una bona via: la promulgació d’una llei que permeti accedir a la condició de funcionari de carrera a través d’un concurs de mèrits. Un cop més el departament de Celaá queda sobrepassat i desautoritzat pels esdeveniments i per instàncies superiors que sí que entenen la gravetat del problema. Ni tan sols en ocasió de la promulgació d’una llei orgànica s’ha abordat una qüestió que incideix de manera tan determinant en la qualitat de l’educació. Ara que Funció Pública es troba en vies de resoldre el problema, Educació ha de sumar-se a la cerca consensuada dels requisits exigits des d’Europa i facilitar a les comunitats la legislació que permeti acabar amb la temporalitat.

Fer declaracions genèriques de gratitud cap al professorat, mentre no es mou un dit per a dur a terme mesures efectives que ajudin a desenvolupar la seva labor professional, és tan buit com fals, si no va acompanyat de fets i, fins ara, cap de les mesures que ha adoptat el departament de la Sra. Celaá ha contribuït a millorar la labor docent i el prestigi del professorat, el mateix que serà determinant perquè la llei que porta el seu nom suposi el canvi que la nostra educació necessita o, simplement, passi a engrossir la llista de lleis que no van fer sinó incrementar el maremàgnum de canvis normatius que viu el nostre sistema educatiu de fa anys.

9 de març de 2021 | Secretariat de la Confederació de STEs-i