Guia per demanar la prestació d'atur

Si no tenies una vacant o substitució prevista per tot l'any t'han cessat, com a tard, dia 30 de juny. En aquest cas, a la darrera nòmina, entre altres conceptes, hi trobaràs una liquidació en concepte de vacances no gaudides. És en acabar el temps de vacanes no gaudides que pots sol·lictar la prestació d'atur.

Vacances no gaudides

A tothom ens corresponen 2,5 dies de vacances per mes treballat. Si cesses a 30 de juny, no has gaudit de les vacances (el mes d'agost) i, per tant, t'han de donar les vacances no gaudides, que es comencen a gaudir des de l’endemà del cessament. Per exemple, en cas d’una persona que cessa el 30 de juny amb 4 mesos de feina, corresponen 10 dies de vacances (2,5x4) i es gaudirien fins el 10 de juliol.

Aquestes vacances no gaudides no puntuen les llistes ni computen a efectes d’antiguitat (triennis, sexennis) però es considera una situació assimilada a l’alta. Per això, no podràs demanar la prestació de l’atur fins després de la finalització de les vacances no gaudides.

Seguint amb l’exemple anterior, no es podria demanar fins dia 11 de juliol. Des d’aquest moment tens 15 dies hàbils per sol·licitar la prestació d’atur sense perdre prestacions.

Per sol·licitar la prestació has de: