Interinitats i especialistes

Interinitats. Atur i liquidació de vacances

A totes les persones que hagin fet substitucions i no tenguin l’estiu pagat, els correspon cobrar la part proporcional de les vacances d’estiu, a raó de 2,5 dies per mes treballat. A més, si es vol, es pot sol·licitar l'atur.

Aquesta part proporcional de les vacances es cobra en concepte de liquidació dins la darrera nòmina. Els dies de corresponen a les vacances cotitzen a la Seguretat Social, per la qual cosa no es pot sol·licitar l’atur fins que acabi el gaudi d’aquestes vacances. S’ha de començar a comptar des del dia després del cessament.

Llegeix més...

La Conselleria segueix discriminant el professorat de matèries lingüístiques

L’STEI torna a impugnar la convocatòria d’interinitats i les bases.

Un professor o professora amb una dilatada experiència (en alguns casos, de més de 20 anys), quedarà relegat a triar darrere de persones sense experiència docent.

La Conselleria torna a marcar els interins i interines que fins fa ben poc havien impartit matèries lingüístiques amb una titulació d’humanitats o socials i el nivell corresponent de l’EOI i els obliga a passar un nou via crucis.

Llegeix més...

Per què hem signat el pacte d'interins

Per què l’STEI ha signat el pacte d’estabilitat del personal interí per al període 2014-2018?

Des de l’any 1998 (quan s’assoliren les competències en Educació) s’han signat pactes d’estabilitat successius. En un context de retallades, el nou pacte garanteix l’estabilitat de 1350 persones i contribueix a donar solidesa als claustres dels centres educatius de les Illes Balears. Amb aquesta signatura, hem aconseguit que, en total, gairebé 2000 persones cobraran els mesos d’estiu; a més d’un barem basat sobretot en l’experiència docent.

Quin ha estat el mecanisme per prendre aquesta decisió?

L’afiliació hi ha pogut participar mitjançant una enquesta telemàtica A més, hem fet assemblees a totes les illes obertes a afiliats i no afiliats. Prèviament, s’havien fet reunions informatives per explicar la marxa del procés i els mecanismes per prendre les decisions. El resultat d’aquest procés participatiu va ser de 101 vots a favor del pacte, 71 en contra i 19 en blanc.

 

Llegeix més...

Interinitats. Matèries lingüístiques

La Conselleria no ha acceptat cap modificació a allò exposat a la mesa de dia 25 de juny.

L'STEI considera que es continua produint la discriminació d'aquest col·lectiu respecte de la resta de docents, ja que hi ha un nombre important de persones que, malgrat la rectificació, es quedaria sense opcions de feina en la matèria lingüística exercida fins ara.

Per això, no retirarem el recurs potestatiu contra la convocatòria i seguirem amb els tràmits per lluitar pels drets de tots els afectats.

Llegeix més...

L’STEI presenta recurs de reposició contra la convocatòria d’interinitats

L’STEI ha demanat reiteradament la modificació de la Resolució de la convocatòria d’interinitats, com ja va fer a la mesa sectorial d’educació.

Des del primer moment, l’STEI va posar en mans dels seus serveis jurídics la possibilitat de recórrer la convocatòria.

Davant la manca de resposta per part de la Conselleria, el sindicat ha decidit interposar recurs de reposició.

Llegeix més...
Pàgina 6 de 7