Interinitats 2021-22. Reivindicacions de l'STEI Intersindical

El mes de novembre, l'STEI Intersindical va enregistrar un escrit amb les principoals reclamacions per a la propera convocatòria d'interinitats.

Interinitats 20 21. Reivindicacions STEI

Qüestions tractades

 • Eliminar l’obligatorietat d’haver de posar totes les places al tràmit de juliol.
 • Establir el termini per lliurar mèrits i requisits fins al darrer dia de la convocatòria.
 • Avançar al final d’agost el primer tràmit de substitucions, de manera que els interins es puguin incorporar al 1 de setembre.
 • Reduir la penalització actual en cas de renúncia no justificada.
 • Negociar un nou pacte d’estabilitat revisant el model de pacte implementat als cursos 2014-18.
 • Fer extensiu el permís d’afers propis als interins d’acord amb la directiva europea del 1999.
 • Fer extensiu el model de nomenament de durada trimestral (borsí exprés Covid) a la resta de substitucions quant a la durada mínima de 3 mesos per agilitzar i fer més efectives les substitucions i evitar la precarietat laboral actual.
 • Resoldre la problemàtica que es genera quan un substitut arriba al nou centre i no s’arriba a incorporar perquè el titular ja està d’alta.
 • En cas d’estar en possessió d’una segona titulació que aquesta sigui considerada com a requisit d’accés a una altra funció i alhora mèrit.
 • Revisar l’Annex 4.
 • Tenir en compte tots els crèdits d’una titulació i no només els obligatoris i troncals per adquirir l’habilitació d’una funció (primer paràgraf de l’annex 4).
 • Possibilitar el nomenament de qualsevol persona en situació de permís de paternitat o maternitat o susceptible de sol·licitar-lo (16 primeres setmanes després del part)
 • Equiparar el segon graó del complement específic autonòmic (un any d’antiguitat) als funcionaris de carrera d’acord amb la directiva europea del 1999.
 • Recuperar el nomenament dels mesos de juliol i agost per a totes aquelles persones que tinguin nomenament que sumin 165 dies de feina o més durant el mateix curs escolar.
 • Compatibilitzar a la llista d’interins el temps de vacances no gaudides.

 

Interinitats 20 21. Registre Conselleria