General

Cursos FOLC

Propera convocatòria per als cursos: 

 • Matrícula del 30 d'octubre al 14 denovembre de 2023
 • Publicació de les llistes provisionals d’inscrits: 1 de desembre de 2023
 • Presentació d’esmenes a les llistes provisionals: del 4 al 8 de desembre de 2023
 • Publicació de les llistes definitives d’inscrits: 13 de desembre de 2023
 • Inici dels cursos: setmana del 8 al 11 de gener de 2024, segons les assignatures
 • Finalització dels cursos: vegeu la data concreta de cada curs en l’oferta de cursos
 • Publicació de les notes provisionals: 3 de maig de 2024
 • Sol·licituds de revisions: del 4 al 8 de maig de 2024
 • Revisions: del 9 al 13 de maig de 2024
 • Publicació de les notes definitives: 15 de maig de 2024
 • Sol·licitud del certificat de notes: a partir 16 de maig de 2024

Modalitat presencial i a distància.

Tota la informació a https://folc.uib.cat/Oferta-formativa/Cursos/Calendari-i-informacio-basica/

Pàgina 6 de 95