Oposicions 2021

Oposicions 2022


Oposicions previstes per al 2020,
ajornades al 2021

Llista única de persones amb plaça, vacants, adjudicació, presentació de documentació, presa de possessió

Portal de l'aspirant

http://oposicionsdocents.caib.es/

Tauler d'anuncis

Full de barem

Guies pràctiques

Tràmit de participació

Normativa

Tribunals i comissions de valoració

Llistes de persones admeses i de desisitiments

Protocols Covid i declaració responsable

Fase d'oposició

Fase de concurs

Superació del procés selectiu, vacants, adjudicació, presentació de documentació, presa de possessió

Meses sectorials i història de l'ajornament

Oferta de places