Adjudicacions 2024-25. Adjudicació provisional

adjudicacions22

Com varen ser les adjudicacions 2023-24

Adjudicació provisional - Reclamacions del 18 de juliol a les 16h al 19 de juliol a les 16h

Resolució per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes provisionals d'adjudicacions de destinacions provisionals 

Excepte les comissions de serveis per canvi d'illa o per motius personals del col·lectiu 3 (oposicions i estabilització 2023) i les comissions de serveis del col·lectiu 4 (persones que venen de fora de les Illes Balears), que s'adjudicaran al segon procés, de dia 23 a 25 de juliol.

Reclamacions
fins al 19 de juliol a les 16 h

Vacants - 18 de juliol

Finalment, la Conselleria ha publicat la llista de places disponibles. Recorda, però, que igual que en el concurs de trasllats, la tria és a cegues, ja que durant l'adjudicació hi haurà resultes que s'aniran adjudicant als col·lectius posteriors. Concretament, les CdS deixen places lliures (resultes), disponibles per tothom que vengui després.

Per tant, que a algun centre concret no hi aparegui cap vacant no vol dir que finalment no n'hi hagi cap. D'aquesta manera, el tràmit permet posar centres i especialitats encara que a la llista de vacants que es publiqui no hi apareguin.

Així, a tots els centres que surtin a l'aplicació tenen o bé una vacant o bé una persona del centre ha demanat comissió de serveis i podria generar una resulta si finalment obté plaça a un altre lloc.

Per això, posa tots els centres on vulguis anar dels que t'apareguin a l'aplicació, encara que a la llista de vacants no hi aparegui una vacant lliure.