Adjudicació de l'estiu 2017-18

Índex

Convocatòria
Resolució de la directora general de Personal Docent de 27 de juny de 2017 per la qual es convoca, per al curs 2017-2018, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents en pràctiques, i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir, per al curs 2017-2018, el procés d’adjudicació de substitucions
Funcionaris de carrera sense destinació defintiva i comissions de serveis

Estan obligats a participar:

 • Suprimits
 • Desplaçats per manca d'horari
 • Expectatives
 • Reingressats

Si vares sol·licitar comissió de serveis, ja vares triar plaça en el seu tràmit. Ara no ha de fer res, només esperar les adjudicacions. Més informació

Termini per presentar sol·licituds
6 i 7 de juliol
termini conclòs

Llista de persones obligades a participar

Qui no participi en aquest procés, serà adjudicat d'ofici.

Vacants

Adjudicació provisional 11 de juliol

Resolució de 11 de juliol de 2017 per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes provisionals d'adjudicacions provisionals per als funcionaris de carrera.

La llista d'adjudicacions sortirà abans del proper tràmit. Hi haurà un sol dia hàbil per fer reclamacions, que seran telemàtiques

Termini de presentació de reclamacions
12 de juliol, exclusivament
termini conclòs

Adjudicació definitiva 14 de juliol

Resolució de 14 de juliol de 2017 per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes definitives d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera.

Funcionaris en pràctiques (opositors)

Vacants disponibles 21 de juliol

Cos de mestres

Altres cossos

Tràmit telemàtic

Termini
del 23 al 24 de juliol, fins les 12h
termini conclòs

Places a les que es pot optar

Només pots triar places d'acord a l'especialitat i illa per la qual has opositat.

Si no participes al procés, la Conselleria t'adjudicarà una plaça d'ofici.

Si participes al procés, no poses totes les places a les que pots optar i no t'adjudiquen cap de les que has posat, la Conselleria t'adjudicarà d'ofici una de les places que no has posat.

Adjudicació provisional 24 de juliol

Resolució de dia 24 de juliol de 2017 per la qual es fa pública la llista provisional d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris en pràctiques

Termini de presentació de reclamacions
25 de juliol, exclusivament
termini conclòs

Adjudicació definitiva 26 de juliol

Resolució de dia 26 de juliol de 2017 per la qual es fa pública la llista definitiva d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris en pràctiques

Funcionaris interins
Mira't la guia d'interinitats per resoldre els teus dubtes sobre les interinitats
Mira't els dubtes freqüents per resoldre els teus dubtes sobre l'adjudicació

Tota la informació sobre interinitats

Llistes d'admesos i exclosos

Vacants disponibles 21 de juliol és la mateixa llista que la dels funcionaris en pràctiques de més amunt

Cos de mestres

Altres cossos

Interins de pacte, desplaçats i no desplaçats
Renúncia al pacte

Pots renunciar al pacte:

 • Del 21 al 23 de juliol
 • Del 28 al 31 de juliol, només si t'han desplaçat, durant el tràmit telemàtic de selecció de places

Termini de renúncia al pacte
del 21 al 23 de juliol, ambdós inclosos
termini conclòs

Aquest tràmit és voluntari. Només l'has de fer si vols renunciar al pacte. Dia 26 sortiran les llistes de desplaçats (veure més avall) i, només si t'han desplaçat, tendràs un nova oportunitat de renunciar al pacte, només si vols, durant el termini de tria de places.

Renunciar al pacte només implica perdre el compromís de l'administració que ens doni feina el curs 2017-18. A partir del moment de la renúncia, passaràs a ser una persona intrerina sense pacte i hauràs de fer el tràmit telemàtic del 28 al 31, d'acord amb la teva puntuació. Mira la secció "interins sense pacte" de més avall.

Tingues en compte que la teva plaça podria patir alguna modificació important del seu perfil i, tot i així, la Conselleria consideraria que és la mateixa plaça. Concretament, si la plaça passa de dematí a horabaixa, es considera que això no és important, que no modifica les condicions de feina, tot i els greus efectes que pot tenir per la conciliació de la vida laboral i familiar. És per això que alguna persona, davant aquests canvis, podria voler renunciar al pacte i optar a un altre lloc, tot i perdre la garantia de feina que dóna el pacte.

En aquest sentit, la Conselleria et considera no desplaçat si:

 • Quan la plaça de pacte adjudicada a l’aspirant al curs 2016-2017 mantingui integrament les mateixes característiques per al curs 2017-2018: mateix centre d’origen i mateixa funció principal i, si en tenia, mateixos centres compartits, mateixes funcions afins i mateixos perfils.
 • Quan la plaça de pacte adjudicada a l’aspirant al curs 2016-2017 mantingui, almenys, per al curs 2017-2018, les característiques següents: mateix centre d’origen i mateixa funció principal, excepte que a la plaça se li assignin funcions afins i/o perfils per als quals l’aspirant no està en possessió de la titulació exigida.

Com veus, per enguany s'han obviat canvis tant importants com el canvi d'horari (de matí a horabaixa). Curiosament, fa 2 anys la Conselleria donava l'opció, telefònicament, a que cadascú decidís ser desplaçat o no, davant canvis tant rellevants com el canvi d'horari. És una llàstima que s'obviïn qüestions tant sensibles com la conciliació de la vida laboral i familiar a l'hora de desenvolupar la normativa.

 Adjudicació provisional de no desplaçats
Llista provisional de desplaçats
26 de juliol

Resolució de dia 26 de juliol de 2017 per la qual es fa pública la llista provisional d'adjudicacions de destinacions provisionals dels aspirants a interins de pacte que no han estat desplaçats

 • No desplaçats, grup A - Article 16.1.2.a de la convocatòria la plaça de pacte manté integrament les mateixes característiques: mateix centre d’origen i mateixa funció principal i, si en tenia, mateixos centres compartits, mateixes funcions afins i mateixos perfils.
 • No desplaçats, grup B - Article 16.1.2.b de la convocatòria la plaça de pacte adjudicada manté, almenys, les característiques següents: mateix centre d’origen i mateixa funció principal, excepte que a la plaça se li assignin funcions afins i/o perfils per als quals l’aspirant no està en possessió de la titulació exigida
 • Desplaçats. Si ets a aquesta llista,del 28 al 31 de juliol hauràs de triar plaça i tendràs una altra oportunitat per, si vols, renunciar al pacte.

Termini de presentació de reclamacions
dia 27 de juliol, exclusivament
termini conclòs

 Adjudicació definitiva de no desplaçats
Llista definitiva de no desplaçats
28 de juliol

Resolució de dia 28 de juliol de 2017 per la qual es fa pública la llista definitiva d'adjudicacions de destinacions provisionals dels aspirants a interins de pacte que no han estat desplaçats

 • No desplaçats, grup A - Article 16.1.2.a de la convocatòria la plaça de pacte manté integrament les mateixes característiques: mateix centre d’origen i mateixa funció principal i, si en tenia, mateixos centres compartits, mateixes funcions afins i mateixos perfils.
 • No desplaçats, grup B - Article 16.1.2.b de la convocatòria la plaça de pacte adjudicada manté, almenys, les característiques següents: mateix centre d’origen i mateixa funció principal, excepte que a la plaça se li assignin funcions afins i/o perfils per als quals l’aspirant no està en possessió de la titulació exigida
 • Desplaçats. Si ets a aquesta llista,del 28 al 31 de juliol hauràs de triar plaça i tendràs una altra oportunitat per, si vols, renunciar al pacte.

Si ets de pacte no desplaçat ja no hauràs de fer res més el tràmit previa a la presa de possessió, segurament a mitjan agost.

Interins sense pacte i de pacte desplaçats
dubtes freqüents

Vacants actualitzades - sense les places adjudicades a opositors i interins de pacte no desplaçats

Cos de mestres

Altres cossos

Filtre d'interins

Per desgràcia, la Conselleria no dóna cap facilitat per tenir la informació que necessitam per actualitzar el filtre d'interins. Sense aquesta infromació és impossible actualitzar-lo d'acord amb la situació actual, és a dir, sense els opositors i els interins de pacte no desplaçats.

Per saber el teu ordre real a la llista, no tendràs més remei que comptar amb els dits, mirant les llistes d'adjudicació d'opositors i de pacte no desplaçats, quines de les persones que tens davant pots llevar perquè ja han estat adjudicats.

Ens sap moltísim de greu.

Termini de selecció de places
de dia 28, a partir de les 14h, fins dia 31 de juliol
termini conclòs

Si no fas aquest tràmit. la Conselleria et situarà com a no disponible i no tendràs dret a atur. Mira't els dubtes freqüents per més informació.

 Adjudicació provisional de desplaçats i sense pacte
1 d'agost

Resolució de dia 22 de juliol de 2016 per la qual s'aprova i es fa pública la llista provisional d'adjudicacions de destinacions provisionals

ATENCIÓ. Per saber si t'han adjudicat revisa la llista d'adjudicació. La Conselleria no avisa: no envia cap correu electrònic, ni cap missatge, ni res de res. Per saber t'han adjudicat, ho has de mirar a la llista d'adjudicació

Termini de presentació de reclamacions
dia 2 d'agost, exclusivament
termini conclòs

 

Ets de pacte no desplçat i no surts a la llista?

Clar. L'adjudicació de les persones de pacte no desplaçades es va publicar dia 28 de juliol. Mira-ho un poquet més amunt.

No t'han adjudicat res?

Espera't a la definitiva, per si al cas, però el primer tràmit d'adjudicació de substitucions serà, probablement, el primer cap de setmana de setembre, de l'1 al 4 de setembre

 Adjudicació definitiva de desplaçats i sense pacte
4 d'agost

Resolució de dia 3 d'agost de 2017 per la qual s'aprova i es fa pública la llista definitiva d'adjudicacions de destinacions provisionals

Llistes definitives d'admesos i exclosos actualitzades

Presa de possessió i tràmit telemàtic

Abans de l'1 de setembre, si t'han adjudicat plaça, has de fer el tràmit previ a la presa de possessió, com el curs passat. També l'has de fer si ets de pacte, desplaçat o no.

>> tràmit previ a la presa de possessió <<

Dia 1 de setembre t'has d'incorporar al centre i dur el DNI, però no fa falta que imprimeixis res del tràmit de la presa de possessi

Llista de disponibles, primer tràmit telemàtic de substitucions, canvi de disponibilitat

Llista de disponibles

Si tot va bé, la Conselleria activarà el portal del docent interí a partir de la segona setmana d'agost, on ja hi hauria d'haver la llista d'interins disponibles, els interins que encara no han obtingut una plaça.

Primer tràmit telemàtic de substitucions

El primer tràmit telemàtic d'adjudicació de substitucions segurament serà el primer cap de setmana de setembre.

Canvi de disponibilitat

Quan s'activi el portal del docent interí també s'activarà el tràmit de canvi de disponibilitat. Podràs:

 • Situar-te com a no disponible, si no vols fer feina. Si no t'han donat plaça i no vols estar disponible per a substitucions, aquest és el moment.
 • Situar-te com a no disponible, a partir del segon trimestre. Si no feres el tràmit telemàtic del juliol per error i vols tornar a estar disponible, aquest és el moment.