Oposicions

Oposicions: La Confedereació d'STEs, amb presència dels respresentants de l'STEI rebutja la proposta del MECD

Ahir, 8 de novembre, es va celebrar el secretariat de la Confederació d’STEs amb presència dels representants de l’STEI que va rebutjar la proposta del Ministeri d’Educació sobre l’accés a la funció pública docent

El secretariat de STEs, al qual pertany l’STEI, acordà per unanimitat:

Rebutjar per insuficient la proposta ministerial de modificació del sistema d’accés a la funció pública docent (RD 270/2007)

El model d’accés que defensa l’STEI és d’un accés diferenciat que consistiria en una doble via en què les places ja ocupades pel professor interí serien d’oferta per a aquest col·lectiu i les places noves (com a conseqüència de l’increment de plantilla, jubilacions, etc.), de concurrència oberta per via lliure d’acord amb els principis de mèrit, capacitat i publicitat.

Llegeix més...

Mesa Sectorial Estatal sobre el procés d'estabilització

3ª Mesa de negociació, de 7 de novembre

Aquest matí del 7 de novembre hem assistit a la tercera mesa sectorial del MECD per negociar el procés d'estabilització per aplicació de l'Acord per a la millora de l'ocupació pública del 29 de març i els Pressupostos Generals de l'Estat de l’any 2017.

Resum

 • El MECD recorda que segons l'acord del 29 de març, signat per alguns sindicats, aquests processos no són per a la consolidació de les persones que fan feina, sinó per estabilitzar les plantilles dels centres.
 • El MECD creu viable reduir les interinitats al 8% en cinc anys.
 • Es ponderen les fases d'oposició en un 60% i la fase concurs en un 40%.
 • Les proves seguiren essent eliminatòries.
 • La part pràctica segueix present a totes les especialitats.
 • S'accepta augmentar en un la quantitat de bolles pels temaris.
 • Es mantenen els temaris pel 2018. El 2019 ja n'hi haurien de nous.
 • S'augmenta 10 el màxim nombre màxim d'anys d'experiència docent computables. Cada any valdrà 0,7 punts.
Llegeix més...

Reunió amb el Ministeri d'Educació: interinitats i oposicions

La Directora General de Personal docent, ha citat els sindicats per explicar com va anar la reunió mantinguda amb el Ministeri d’Educació (MECD), al voltant de les futures ofertes d’ocupació que hi puguin haver a partir del 2018. Es varen tractat, entre d'altres, els següents temes:

 • Pressuposts generals de l'estat i acomiadament dels interins als 3 anys de feina
 • Taxa re reposició
 • Real Decret de reglament d'accés
 • Interinitats i oposicions
Llegeix més...
Pàgina 8 de 15