4a Mesa Sectorial Estatal sobre oposicions i esborranys de temaris

Possibles canvis al sistema d'oposicions

Aquest dijous, 23 de novembre, s’ha celebrat la quarta Mesa sectorial d’educació estatal per tractar el tema de les oposicions docents. El ministeri va presentar una proposta que no té present les principals demandes de l’STEI, entre les quals, que les proves no siguin eliminatòries. Per això, la convocatòria massiva d’oposicions acordada per CSIF, UGT i CCOO amb el ministeri d’Hisenda pot suposar un acomiadament massiu d’interins si no aconseguim modificar el sistema d’oposicions.

Proposta del Ministeri:

 • Es mantenen les proves eliminatòries tal com estan establertes actualment (la prova eliminatòria TEMA i PART PRÀCTICA; 2a prova eliminatòria PROGRAMACIÓ i UNITAT DIDÀCTICA).
 • Les persones que aprovin superin les dues eliminatòries anteriors passaran a la fase de concurs, tal com es fa ara.
 • Augmentar el pes de la fase de concurs. Actualment la nota final es calcula atorgant un 66,67 % a la nota de la fase oposició i un 33,33% a la nota de la fase de concurs. El ministeri proposa que la nota d’oposició valgui un 60% i la de concurs un 40%.
 • Augmentar en una el nombre de bolles extretes per triar el tema a la primera prova (3 bolles per a temaris de fins a 25 temes, 4 bolles per a temaris d’entre 26 i 50 temes, 5 bolles per a temaris de més de 50 temes).
  • Canviar l’assignació de punts del barem: com a màxim es podran obtenir 10 punts a la fase de concurs, dels quals:
  • Experiència prèvia: màxim 7 punts assolits en un màxim de 10 anys (0,7 punts per any d’experiència al mateix cos en centres públics, 0,35 punts per any d’experiència en cossos diferents en centres públics, 0,15 punts per any d’experiència al mateix cos en altres centres, 0,10 punts per any d’experiència en cossos diferents en altres centres)
  • Formació acadèmica: màxim 5 punts.
  • Altres mèrits: màxim 2 punts.
 • Canviar els temaris pel 2019.

Aquestes propostes no arreglen res i mantenen l’amenaça d’un acomiadament massiu d’interins. Pel que fa a la demanda de l’STEI que les proves no siguin eliminatòries, el Ministeri va donar llargues i va dir que han fet la consulta a l’advocacia de l’Estat, però es va mostrar contrari a la nostra proposta.

ESBORRANYS DE TEMARIS

El Ministeri ha presentat un esborrany de temaris que pretenen tenir aprovat per les oposicions del 2019.

Des de l’STEI hem demanat que no es modifiquin fins el 2022, que és la data en què ja haurà passat aquest procés d'oposicions massives. En aquests moments molts opositors han començat a estudiar en base als temaris vigents. Introduir canvis als temaris suposaria haver de començar de nou a estudiar.

Esborranys