Oposicions cos d'inspectors 2023

cos inspectors 23

Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 de desembre de 2022, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos d'inspectors d'educació a les Illes Balears

Sol·licituds de participació
del 14 de desembre al 2 de gener
tràmit conclòs

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al BOIB.

No obstant l'anterior, i atès que la convocatòria de proves selectives d'accés al cos d'inspectors d'educació s'havia de publicar al BOE i es va ometre aquest tràmit, s'obrirà un nou termini de 20 dies naturals, del 6 al 25 de gener de 2023 a les 23:59:59h, per presentar noves sol·licituds.

 

Sol·licituds de participació
del 6 al 25 de gener