Oposicions cos d'inspectors 2023

cos inspectors 23

Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 de desembre de 2022, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos d'inspectors d'educació a les Illes Balears

Ordre actuació aspirants
Lletra T

Tràmit de participació i devolució de taxes

Llistes de persones admeses i excloses i causes d'exclusió

Admeses

Definitives

Provisionals

Excloses

Definitives

Provisionals

Causes d'exclusió

Definitiva

Provisional

Tribunals

Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 11 de gener de 2023 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig per a designar els vocals del tribunal que han d’actuar a les proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears

Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 23 de gener de 2023 per la qual es fa pública la composició provisional del tribunal del cos d’inspectors d’educació que ha d’actuar en les proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears convocat per Resolució de 5 de desembre de 2022

Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 27 de gener de 2023 per la qual es fa pública la composició definitiva del tribunal del cos d’inspectors d’educació que ha d’actuar en les proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears convocades per Resolució de 5 de desembre de 2022

Documentació a presentar un cop s'ha superat el procés

{slider title="Documentació i termini" class="orange"}

A partir de l’endemà de la publicació en el BOIB de la llista única de persones seleccionades al procés de concurs-oposició estabilització 2023 i que, per tant, han obtingut plaça, compten amb 10 dies hàbils per presentar la documentació que es detalla.

Termini de presentació de la documentació
Deu dies hàbils després de la publicació de la llista única

Tota la documentació s'ha de presentar a la Direcció General de Personal Docent, presencialment a registre o per qualsevol dels mitjans que assenyala l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, que són: