Oposicions 2016 a altres comunitats

ACTUALITZAT A 1 DE FEBRER

L'any 2016 no hi ha oposicions a les Illes Balears. Seran el 2017.

Però sí que n'hi ha a altres comunitats.

Aquí en teniu la llista.

Temaris

ANDALUSIA
Cos de secundària 1674 places
Filosofia 100
Llengua castellana i literatura 145
Geografia i història 150
Matemàtiques 173
Física i química 80
Biologia i geologia 66
Francès 100
Anglès 250
Educació física 30
Orientació educativa 58
Economia 100
Formació i Orientació Laboral 50
Hoteleria i turisme 30
Intervenció Sociocomunitària 40
Org i processos de manteniment de vehicles 15
Org i projectes de Fabricació Mecànica 15
Org i Projectes de Sistemes Energètics 20
Processos de Producció Agrària 25
Pro. Diagnòstics Clínics i Productes Ortoprotèsics 15
Processos Sanitaris 20
Processos i Mitjans de Comunicació 15
Cos de professorat tècnic de FP 230 places
Cuina i Pastisseria 20
Instal·lació i Manteniment d’Equips Tèrmics i de Fluids 15
Manteniment de Vehicles 20
Mecanitzat i Manteniment de Màquines 20
Operacions i Equips de Producció Agrària 15
Procediments de Diagnòstic Clínic i Ortoprotèsic 25
Procediments Sanitaris i Assistencials 30
Serveis a la Comunitat 60
Serveis de Restauració 15
Soldadura 10
Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes 83 places
Francès 13
Anglès 70
ASTÚRIES
Cos de secundària 376 places
Llengua castellana i literatura 24
Geografia i història 48
Matemàtiques 64
Física i química 16
Biologia i geologia 54
Alemany 5
Anglès 20
Educació física 13
Orientació educativa 54
Economia 9
Formació i Orientació Laboral 5
Tecnologia 24
Intervenció Sociocomunitària 7
Sistemes electrònics i automàtics 4
Org i projectes de Fabricació Mecànica 4
Org i Gestió comercial 5
Navegació i instal·lacions marines 5
Processos Sanitaris 4
Administració d’empreses 11
Cos de professorat tècnic de FP 67 places
Instal·lació i Manteniment d’Equips Tèrmics i de Fluids 2
Instal·lacions electrotècniques 5
Mecanitzat i Manteniment de Màquines 11
Operacions i Equips de Producció Agrària 5
Processos de gestió administrativa 7
Processos comercials 5
Serveis a la Comunitat 27
Serveis de Restauració 2
Equips electrònics 3
Cos de professors i d’arts escèniques 1 plaça
Literatura dramàtica 1
CASTELLA I LLEÓ
Cos de mestres 736 places
Educació infantil 160
Educació primària 199
Educació física 79
Llengua estrangera: anglès 156
Música 40
Pedagogia terapèutica 70
Audició i llenguatge 32
MÚRCIA
Cos de mestres 406 places
Educació infantil 70
Educació primària 62
Educació física 25
Alemany 2
Francès 11
Anglès 165
Música 19
Pedagogia terapèutica 31
Audició i llenguatge 21
GALÍCIA
Cos de mestres 500 places
Educació infantil 186
Educació primària 40
Educació física 40
Francès 30
Anglès 56
Música 36
Pedagogia terapèutica 56
Audició i llenguatge 56
Cos de secundària 382 places
Llengua castellana i literatura 56
Geografia i història 44
Matemàtiques 60
Física i química 32
Biologia i geologia 36
Informàtica 16
Anglès 36
Educació física 16
Orientació educativa 20
Formació i Orientació Laboral 40
Hoteleria i turisme 10
Intervenció Sociocomunitària 16
Cos de professorat tècnic de FP 122 places
Cuina i Pastisseria 12
Instal·lacions electrotècniques 24
Manteniment de Vehicles 24
Mecanitzat i Manteniment de Màquines 17
Sistemes i aplicacions informàtics 25
Serveis a la Comunitat 20
CANÀRIES
Cos de secundària 445 places
Llengua castellana i literatura 85
Geografia i història 85
Matemàtiques 85
Anglès 90
Educació física 20
Filosofia 20
Organització i projectes de sistemes energètics 10
Hoteleria i turisme 15
Processos sanitaris 15
Intervenció Sociocomunitària 20
Cos de professorat tècnic de FP 40 places
Cuina i Pastisseria 10
Servei de restauració 15
Manteniment de Vehicles 15
Total Cos PTFP 40
Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes 15 places
Anglès 15
MADRID
Cos de secundària  
Anglès entre 160 i 180
Llengua castellana i literatura entre 160 i 180
Geografia i història entre 80 i 100
Matemàtiques entre 160 i 180
Física i química entre 80 i 100
Biologia i geologia entre 80 i 100
Llatí entre 5 i 10
Alemany entre 5 i 10
Administració d’empreses entre 5 i 10
Orientació educativa entre 5 i 10
Intervenció sociocomunitària entre 5 i 10
Formació i Orientació Laboral entre 5 i 10
Hosteleria i turisme entre 5 i 10
Intervenció Sociocomunitària entre 5 i 10
Org. i processos de manteniment de vehicles entre 5 i 10
Pro. Diagnòstics Clínics i Productes Ortoprotètics entre 5 i 10
Processos Sanitaris entre 5 i 10
Processos i Mitjans de Comunicació entre 5 i 10
Cos de professorat tècnic de FP  
Cuina i Pastisseria entre 5 i 10
Manteniment de Vehicles entre 5 i 10
Processos de gestió administrativa entre 5 i 10
Sistemes i aplicacions informàtiques entre 5 i 10
Instal·lacions electrotècnies entre 5 i 10
Procediments Sanitaris i Assistencials entre 5 i 10
Serveis de Restauració entre 5 i 10
Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes  
Anglès entre 5 i 10
PAÍS BASC
 Totes amb perfil lingüístic en èuscar PL2 
Cos de secundària 577 places
Llatí 14
Música 13
Literatura castellana 74
Geografia i història 57
Matemàtiques 57
Física i química 33
Biologia i geologia 61
Francès 16
Anglès 80
Educació física 29
Tecnologia 36
Èuscar i literatura 84
Orientació informàtica 13
Economia 4
CANTÀBRIA  
Cos de secundària 178 places
Llengua castellana i literatura 41
Geografia i història 26
Matemàtiques 21
Física i química 16
Biologia i geologia 16
Anglès 26
Tecnologia 16
Orientació educativa 16
EXTREMADURA
Cos de mestres 331 places
Educació infantil 70
Educació primària 62
Educació física 27
Anglès 45
Música 26
Pedagogia terapèutica 50
Audició i llenguatge 51
CASTELLA-LA MANXA
Cos de mestres 750 places
Educació infantil 106
Educació primària 289
Educació física 50
Anglès 168
Música 46
Pedagogia terapèutica 48
Audició i llenguatge 43