Oposicions 2017

D'acord amb l'Acord Marc, l'any 2017 i el 2019 hi haurà oposicions.

El 2016 hi haurà oposicions a altres comunitats.

Per conèixer el nombre de places exactes que hi haurà cal tenir en compte diverses coses:

OFERTA D'OCUPACIÓ

El nombre de places que oposicions depenen directament de l'oferta d'ocupació.

Les ofertes d'ocupació són, si n'hi ha, anuals. Cada oferta d'ocupació és pot prorrogar fins a 30 anys, d'acord amb l'article 70.1 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Per tant, pel que fa a les oposicions del 2017, acumularan les 3 darreres ofertes d'ocupació dels 3 anys anteriors: 2015,16 i 17.

L'oferta d'ocupació depèn, a la vegada, de la taxa de reposició.

TAXA DE REPOSICIÓ

La taxa de reposició és el nombre de persones amb plaça fixa que deixen de tenir-la en propietat (jubilacions, defuncions, excedències amb pèrdua de plaça...).

Cada any, a la llei de pressupost generals de l'estat, es publica el quina taxa de reposició es tendrà en compte per a l'oferta d'ocupació. Per exemple, si el 2014 hi hagueren 200 jubilacions i la taxa de reposició pel 2015 es fixa al 50%, es pot fer una oferta d'ocupació, pel 2015, de 100 places.

OFERTA D'OCUPACIÓ 2017. ACUMULADA

Pel 2017 s'acumularan les ofertes d'ocupació del 2015, 2016 i 2017. Ja coneixem l'oferta d'ocupació del 2015, però, evidentment, no podem conèixer l'oferta d'ocupació dels dos anys següents.

D'acord amb la informació fins ara publicada i a les previsions

  2015 2016 2017
Taxa de reposició 50%
BOE 30/12/2014
100%
BOE 30/10/2015
100%
Previsió
Jubilacions any anterior 167 187 180
Previsió
Oferta d'ocupació 83 places
BOIB 7/11/2015
174 places
Previsió
180 places
Previsió
Total oferta d'ocupació
acumulada pel 2017
437 places
(83+174+180)
Previsió

ALTRES QÜESTIONS

La Conselleria, però, va anunciar públicament la convocatòria de 700 o 800 places. L'STEI ho va haver de recordar a l'àmbit de la Mesa Sectorial d'Educació. L'administració va respondre que, per assolir les xifres anunciades, es tendiren en compte també les jubilacions d’altres conselleries, sempre i quan la normativa estatal ho permeti.

L’STEI també recordà la normativa europea què estableix que el nombre de personal docent interí no pot superar en cap cas el 8% dels funcionaris. Per poder tendir a aquest percentatge, amb les futures convocatòries s’hauria d’arribar, com a mínim, al 15%.