General

L’STEI-i demana ques es mantinguin les llicències per a estudis

Respecte a la decissió presa per la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, de revocar la concessió de llicències d’estudis i per a realitzar treballs de recerca, l’STEI-i manifesta el següent.

Les llicències d’estudi són un instrument per a la formació del professorat i tenen com a objectiu, segons s’especifica en la convocatòria, “La millora permanent del sistema educatiu a la nostra Comunitat Autònoma”.

Llegeix més...

Felicitació a la nova diputada del PP i presidenta d'ANPE

L'STEI-i felicita a la Sra. Aina Aguiló, Presidenta d'ANPE-Sindicat Independent per haver estat nomenada diputada al Parlament de les Illes Balears en representació del PP.

L'STEI-i desitja que, des d'aquesta nova responsabilitat, treballi pel bé de l'educació de les Illes Balears.