Acord marc sobre mesures sociolaborals i de millores educatives

Acord de millora

El CONSELL DE GOVERN HA RATIFICAT L'ACORD MARC D'ENSENYAMENT PÚBLIC

Dilluns 27 de març el Consell de Govern ha ratificat l’acord marc d'ensenyament públic, que suposarà una millora de les condicions socials i laborals del docent. El document se signà per part de tots els sindicats de la Mesa Sectorial el passat 16 de març al Consolat de Mar.

L’acord aplega un total de 36 punts, entre els quals destaquen aquests:

 •  Inici carrera professional docent.
 • Disminució de la càrrega lectiva als cossos docents
 • Reducció de les ràtios
 • Pla per a la simplificació de la burocràcia
 • Llicències per a estudis
 • Baixes cent per cent remunerades
 • Permís parcialment retribuït
 • Reducció de les taxes per a oposicions
 • Dies d’afers propis sense remunerar i remunerats per a tot el col·lectiu

Malgrat això i els avenços assolits, que són destacables, encara hi ha qüestions pendents de resoldre i que s’hauran de continuar negociant durant aquest curs i al llarg de la pròxima legislatura:

 • Tribunals d'oposicions a totes les illes aquest 2023
 • Problemes d’habitatge, sobretot a les Illes d'Eivissa i Formentera
 • Pla real contra la segregació escolar
 • Millora de les quotes en tots els aspectes relacionats amb educació inclusiva
 • Cos únic
 • Cap docent d'FP sense feina

L’STEI Intersindical exigirà el compliment de l’Acord en la seva totalitat i que hi hagi la disponibilitat econòmica necessària. Els acords s’han de complir!

La lluita continua.