Fons social (ajuts i bestretes)

Fons Social petit

Aclariments

  • Tots els ajuts tindran efectes econòmics a partir del mes següent al de sol·licitud i no tenen efectes retroactius.
  • L’ajut per a estudis es meritarà en l’exercici pressupostari immediat posterior al de l’inici de cada curs escolar.