Concurs de trasllats, concurs de mèrits i supressió de places

Des del concurs de trasllats 2022-23 hi ha alguns canvis importants, arran d'una sentència estatal, que convé explicar. A més, la coincidència amb el concurs de mèrits genera moltes incerteses que convé aclarir.