L’'STEI-i s'oposa a la proposta de mesures harmonitzadores del règim de classes passives de l'Estat

Proposta del 2011 del Govern Zapatero, no aprovada

Davant la Proposta del Govern espanyol sobre mesures harmonitzadores del règim de classes passives de l'Estat amb el Règim General de la Seguretat Social, l’STEI-i i la Confederació Intersindical ens oposam rotundament a les mesures proposades ja que comporten la desaparició del règim actual de jubilacions del règim de classes passives.

El document inclou mesures per harmonitzar el Règim de les Classes passives a l’acord sobre la reforma de les pensions del Règim General de la Seguretat Social que signaren recentment CCOO i UGT.

Aquest document afecta als funcionaris integrats en el Règim de Classes passives i suposa:

a) Allargar l’edat de jubilació ordinària del 65 anys als 67 anys (2027). Es percebrà el 100% de la pensió amb 37 anys de serveis.

Amb 65 anys es podran jubilar les persones que tinguin 38 anys i 6 mesos de cotització.

b) La jubilació forçosa serà als 70 anys.

c) La jubilació voluntària actual desapareix. La nova tindrà un període transitori des del 2013 fins el 2021.  

Mirau aquesta taula:

 

ANY EDAT CARÈNCIA(anys cotitzats)
2013 60 ANYS I 4 MESOS 30 ANYS I 4 MESOS
2014 60 ANYS I 8 MESOS 30 ANYS I 8 MESOS
2015 61 ANYS 31 ANYS
2016 61 ANYS I 4 MESOS 31 ANYS I 4 MESOS
2017 61 ANYS I 8 MESOS 31 ANYS I 8 MESOS
2018 62 ANYS 32 ANYS
2019 62 ANYS I 4 MESOS 32 ANYS I 4 MESOS
2020 62 ANYS I 8 MESOS 32 ANYS I 8 MESOS
2021 63 ANYS 33 ANYS
2022 Aplicació coeficient reductor  

 

A partir del gener del 2022 s’aplicarà un coeficient reductor de l’1.875% per cada trimestre o fracció fins a arribar als 67 anys.Aquesta proposta del Govern és una conseqüència més del pacte de la reforma de les pensions, al qual l’STEI-i i la Confederació Intersindical s'han oposat, com també s'oposen a aquest nou retall del Govern espanyol, per la qual cosa anuncia que proposarà a la resta de sindicats i al personal afectat per aquesta nova agressió la convocatòria de mobilitzacions.Estam preparant una campanya per reclamar al President del Govern Espanyol la retirada d’aquestes propostes. Us mantindrem informats.