Prolongació del servei actiu (suspès)

D'acord amb l'article 9 del Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents (BOIB, núm 79 EXT de 1 de juny), la prolongació del servei actiu, queda suspesa indefinidament.

La jubilació forçosa és als 65 anys, però la Llei 13/1996 ens permet prolongar la permanència en el servei actiu fins el 70 anys.

Les normes de procediment estan descrites a una resolució del 31 de desembre del 1996.

La sol·licitud s'ha de registrar tres mesos abans que es compleixi l'edat de la jubilació forçosa (65 anys)