L’STEI-i ha aconseguit que els funcionaris en pràctiques cobrin els triennis

L’STEI-i ha aconseguit que els opositors del 2007, funcionaris en pràctiques, cobrin els triennis durant tot l’any de pràctiques. L’administració es basa en la llei de dia 2 de gener de 2008 per donar sortida a aquesta reivindicació que el nostre sindicat ha fet des del maig de 2007.

El procediment a seguir és el mateix que el procés que ha de seguir el personal docent interí.

Sempre que es demani fins dia 31 de març de 2008 tendrà efectes econòmics retroactius de dia 1 de setembre de 2007.

Més informació