Funcionaris en pràctiques 2020-21 (oposicions 2019)

Aptes en la fase de pràctiques - 15 de juliol de 2021

Resolució de la directora general de Personal Docent de 9 de juliol de 2021 per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques els aspirants seleccionats en les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats

Aptes en la fase de pràctiques - 21 de juliol de 2020

Resolució de la directora general de Personal Docent de 15 de juliol de 2020 per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques els aspirants seleccionats en les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats

El nomenament com a funcionaris de carrera sol ser el mes d'octubre, amb efectes a 1 de setembre

Nomenament

Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 5 de setembre de 2019 per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques als aspirants seleccionats en el procediment selectiu

Fase de pràctiques

Resolució de la directora general de Personal Docent de 9 de setembre de 2019, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu

Canvis per la COVID-19 - 21 d'abril

Resolució de la directora general de Personal Docent de 8 d’abril de 2020 per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 9 de setembre de 2019

Segons la resolució, no fa falta haver fet el curs de formació per ser declarat apte a la fase pràctiques.

La resta del procediment s'ha d'acabar com estava previst.

Guia per al personal funcionari en pràctiques

Altres materials

Cursos de formació

  • Has de fer un curs de formació de 20h com a mínim al teu centre.
  • Si al teu centre no hi ha cursos de formació de 20h, n'has de fer un convocat per l'Administració educaativa, de mínim 20 hores. Pots mirar quins hi ha disponibles a portaldelpersonal.caib.es > formació dels docents > sol·licitud cursos.
  • El curs s'ha d'haver fet abans del 31 de maig.