Adjudicacions i convocatòries

Adjudicacions interinitats 2014-2015. Definitives

Resolució del director general de Planificació, Infraestrctures educatives i Recursos Humans de dia 1 d'agost de 2014, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes provisionals d’adjudicació de destinacions provisionals per als aspirants a cobrir places en règim d’interinitat en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears per al curs 2014-2015.

Llegeix més...

Adjudicacions interinitats 2014-2015. Provisionals

Termini de reclamacions del 29 a 31 de juliol, ambdós inclosos

Resolució del director general de Planificació, Infraestrctures educatives i Recursos Humans de dia 28 de juliol de 2014, per la qual s’aprova i es fan públiques les llistes provisionals d’adjudicació de destinacions provisionals per als aspirants a cobrir places en règim d’interinitat en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears per al curs 2014-2015.

Llegeix més...

Adjudicacions interinitats 2014-15

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 3 de juliol de 2014 per la qual es convoca, per al curs 2014-2015, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents en pràctiques i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears.

>> Accés al tràmit <<

del 21 al 25 de juliol, ambdós inclosos

Llistes d'admesos i exclosos

Llista de vacants

Llistes d'adjudicacions

Llegeix més...
Pàgina 10 de 13