3a convocatòria específica i extraordinària pel curs 2017-18. Llistes definitives d'admesos i exclosos

8 de maig Llistes definitves d'admesos i exclosos

27 d'abril Llistes provisionals d'admesos i exclosos

Llistes definitives d'admesos i exclosos - 08 de maig

Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual es fan públiques les llistes definitives d'admesos i exclosos

Secundària

Formació Professional

Règim especial

Persones que no han seleccionat cap funció

Causes d'exclusió

Llistes provisionals d'admesos i exclosos - 27 d'abril

Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual es fan públiques les llistes provisionals d'admesos i exclosos

Termini de presentació de reclamacions
fins dia 2 de maig, inclòs
termini conclòs

Secundària

Formació Professional

Règim especial

Causes d'exclusió

Convocatòria

Resolució de la directora general de Personal Docent de 12 d’abril de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d’interinitat i durant el curs 2017-2018, places vacants i substitucions de determinades funcions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears

termini de presentació de sol·licituds
del 18 al 23 d'abril, ambdós inclosos

>> accés al tràmit >>

Requisits

Els requisists, s'han de complir

Especialitats convocades

Secundària

 • Grec
 • Llatí
 • Matemàtiques
 • Física i Química
 • Francès
 • Alemany
 • Tecnologia
 • Informàtica
 • Navegació i instal·lacions marines
 • Organització i processos de manteniment de vehicles
 • Sistemes electrònics
 • Sistemes electrotècnics i automàtics
 • Cultura clàssica

Professors tècnics de Formació Professional

 • Equips electrònics
 • Estètica
 • Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i de fluids
 • Instal·lacions electrotècniques
 • Mecanitzat i manteniment de màquines
 • Sistemes i aplicacions informàtiques

Escoles Oficials d'Idiomes

 • Alemany
 • Francès

Música i Arts escèniques

 • Alemany aplicat al cant