Convocatòria interinitats 2018-19. Darrera novetat: llistes definitives actualitzades sense opositors

6 d'agost Noves llistes definitives actualitzades d'admesos i exclosos
31 de juliol Llistes definitives actualitzades d'admesos i exclosos, sense opositors

Tota la informació sobre les interinitats

Índex

Bases generals 

Resolució de la directora general de Personal Docent d’11 de març de 2016 per la qual s’aproven les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears durant els cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019

Modificació

Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 6 de juny de 2018 per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent d’11 de març de 2016 per la qual s’aproven les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears durant els cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019

 Convocatòria ordinària 2018-19

Convocatòria

Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 6 de novembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2018-2019 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears

Modificació de l'annex 4 de la convocatòria (27 de novembre)

Resolució per la qual es modifica l’annex 4 apartat A. de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 6 de novembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2018-2019 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears

Termini de presentació de sol·licituds
del 13 de novembre al 15 de gener, ambdós inclosos

>> Accés al tràmit >>
termini conclòs

Xarxa de les oficines de registre de l'Administració de les Illes Balears, de l'Administració General de l'Estat o de qualsevol òrgan de l'Administració local

Llistes provisionals d'admesos i exclosos
11 de maig

Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 11 de maig de 2018 per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes provisionals d'admesos i exclosos a les borses

Termini de presentació de reclamacions
del 12 al 18 de maig, ambdós inclosos

Filtre d'interins
Cerca't fàcilment sense haver de repassar dels farragosos pdf de les llistes que publica la Conselleria

Llistes

Grup A - Cos de mestres

Grup B - Cos de secundària

Grup C - Cos d'FP

Grup D - Cossos de règim especial

Persones sense cap funció seleccionada

Llista de causes d'exclusió

Reclamacions

Ordre de les llistes

Les llistes estan ordenades per grups, per tipus i per puntuació.

Els grups són:

 • Grup A cos de mestres
 • Grup B cos de secundària
 • Grup C cos de FP
 • Grup D cossos de règim especial

Els tipus són:

 • I Personal interí tutoritzat
 • S Personal interí sense tutoritzar

Apartats del barem

Llistes definitives actualitzades d'admesos i exclosos
31 de juliol

Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 18 de juny de 2018 per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes definitives d'admesos i exclosos a les borses

Filtre d'interins
- actualitzat a 31 de juliol -

Cerca't fàcilment sense haver de repassar dels farragosos pdf de les llistes que publica la Conselleria

Noves llistes actualitzades, sense opositors - 6 d'agost

Grup A - Cos de mestres

Grup B - Cos de secundària

Grup C - Cos d'FP

Grup D - Cossos de règim especial

Persones sense cap funció admesa

Causes d'exclusió

Llistes actualitzades, sense opositors - 31 de juliol

Grup A - Cos de mestres

Grup B - Cos de secundària

Grup C - Cos d'FP

Grup D - Cossos de règim especial

Persones sense cap funció admesa

Causes d'exclusió

Llistes definitives - 20 de juny

Grupa A - Cos de mestres

Grup B - Cos de secundària

Grup C - Cos d'FP

Grup D - Cossos de règim especial

Persones sense cap funció admesa

Persones amb perfils admesos

Causes d'exclusió

Apartats del barem

Barem

AP 1. Experiència docent. És la suma dels subapartats següents:

AP 1.1 Experiència docent a centres públics en especialitats del mateix grup.

AP 1.2 Experiència docent a centres públics en especialitats d'altres grups.

AP 1.3 Experiència docent a centres privats o concertats en especialitats del mateix grup.

AP 1.4 Experiència docent a centres privats o concertats en especialitats d'altres grups.

AP 1.5 Experiència docent com a professor visitant (EUA, Canadà) o en el programa de seccions bilingües a Europa central i oriental, la Xina o països extracomunitaris.

AP 1.6 Experiència docent a universitats públiques.

AP 2. Formació acadèmica i activitats de formació. És la suma dels subapartats següents:

AP 2.1 Nota mitjana de l'expedient acadèmic.

AP 2.2 Doctorat i premis extraordinaris.

AP 2.3 Altres titulacions universitàries.

AP 2.4 Titulacions d'ensenyaments de règim especial (EOI, Conservatori).

AP 2.5 Titulacions de català.

AP 2.6 Activitats de formació permanent del professorat - no es té en compte a persones no tutoritzades (S)

Adjudicacions

Calendari

 • Funcionaris de carrera sense destinació definitiva 5 i 6 de juliol
 • Funcionaris en pràctiques (opositors) del 27 al 30 de juliol
 • Funcionaris interins del 31 de juliol al 6 d'agost

Més informació de les adjudicacions


Dubtes freqüents

Tràmit d'interins - convocatòria

Quins són els terminis de la convocatòria?

Del 13 de novembre al 15 de gener.

Qui ha de fer el tràmit?

Tothom que vulgui ser docent interí el curs 2018-2019:

 • Qui ja fa feina
 • Qui encara no ha fet feina però ja és a les llistes
 • Qui mai ha estat a les llistes i hi vol ser per primera vegada
 • Qui no tengui els requisists de català o de formació pedagògica
 • Qui estigui en excedència
 • Qui estigui de baixa
 • Qui estigui no disponible, encara que el curs 2018-19 vulgui continuar igual
 • etc.

Encara que no tenguis els requisits de reciclatge de català i de formació pedagògica (màster de formació), també l’has de fer.

Puc participar del tràmit si no tenc el requisit de català o el Màster universitari de formació?

Sí. En aquest cas, quedaries exclòs però disponible en cas que s’acabin les persones admeses. Aquests dos requisits es poden esmenar a partir de l'adjudicació definitiva de places, que serà, previsiblement, a principis d'agost. Tot d'una que ho esmenis, passaràs a la llista d'admesos.

En el cas d'estar exclòs només pel requisit de català, et podrien cridar o enviar un correu electrònic si s'acabàs la llista d'admesos (mira't els dubtes freqüents de les substitucions).

He de triar places?

No. Aquest tràmit només és per accedir a les funcions. El tràmit de selecció de places serà, previsiblement, a final del mes de juliol.

Afectarà al curs 2017-18 aquest tràmit?

No. Aquesta llista és per tenir feina el curs 2018-19. Les llistes actuals no es veuran modificades en cap sentit per al curs 2017-18.

Quin barem m'aplicaran?

Per al curs 2018-19 la Conselleria s'havia compromès a aplicar la baremació universal, és a dir, que tothom, independentment de la seva situació a la llista (tutoritzat o no tutoritzat), seria baremat a tots els ítems.

Malauradament, la Conselleria ha incomplert el seu compromís i així és com queda:

 • Si ja fa temps que fas feina, el mateix barem que l'any passat, és a dir, tot el barem.
 • Si et tutoritzen abans que acabi el termini per presentar sol·licituds, tot el barem.
 • Si et tutoritzen entre 16 de gener i 16 de març, també tot el barem, però els cursos els hauràs de lliurar en un termini extraordinari (t'ho especificam més avall)
 • Si et tutoritzen després del 16 de març, et comptaran tot el barem excepte l'apartat 2.6 (formació permanent)
 • Si no et tutoritzen i no has fet feina, et comptaran tot el barem excepte l'apartat 2.6 (formació permanent)

Pots consultar els apartats del barem aquí.

Per veure els documents justificatius de cada apartat, mira't l'annex 3 de la convocatòria (la tens a l'inici de l'article).

El tràmit em recuperarà tota la meva informació?

Si el fas amb usuari i contrasenya, tota, excepte la formació permanent (t'ho especificam més avall).

Si el fas anònimament i l'any passat ja vares formar part de les llistes, tota, excepte la formació permanent (t'ho especificam més avall).

Puc concloure el tràmit telemàticament o hauré de passar per registre?

El tràmit és telemàtic, però en alguns casos és obligatori passar per registre, sempre fins dia 15 de gener, inclòs.

 • Pots concloure el tràmit telemàticament si:
  • Tens usuari i contrasenya i no has de presentar nova documentació.
  • No tens usuari i contrasenya i has format part de la la llista el curs 2017-18, sempre que no hagis de presentar nova documentació.
 • Has de concloure el tràmit presencialment si:
  • Tens usuari i contrasenya i has de presentar nova documentació.
  • No tens usuari i contrasenya i has format part de la llista el curs 2017-18, però has de presentar nova documentació.
  • No tens usuari i contrasenya i no has format part de la llista el curs 2017-18.

Si acab el tràmit abans de dia 15 de gener, fins quan em comptarà l'experiència docent i tots els mèrits?

Els mèrits sempre compten fins a dia 15 de gener, encara que facis el tràmit abans, pel que fa a l'experiència a la pública. L'experiència que veuràs a la pantalla corresponent del tràmit telemàtic estarà actualitzada a la data en què facis el tràmit, però a l'hora de baremar s'actualitzarà a dia 15 de gener.

En canvi, pel que fa a l'experiència a concertada i privada, es tendrà en compte la data del certificat. Per tant, com més tardana sigui la data del certificat, més a prop del dia 15 de gener, més dies et comptaran.

Al meu tràmit telemàtic hi apareix la formació permanent (apartat 2.6) però no em deixa introduir-ne de nova. Per què?
NOVETAT IMPORTANT

Mira't la guia de formació

Per primera vegada, la gestió de la formació permanent es fa íntegrament a una altra direcció general. Per això, al tràmit telemàtic s'hi mostra el que tens al portal del personal però no et permet introduir-ne de nova. -recorda que a les persones novelles que no siguin tutoritzades abans del 15 de gener (inclòs) no se'ls baremarà aquest apartat i, per tant, no cal comprovar res.

Si vols incorporar nous cursos de formació ho has de sol·licitar a part del tràmit, a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, sempre dins el termini de la convocatòria.

On puc trobar el model per registrar nous cursos de formació permanent?

En el tràmit telemàtic hi trobaràs l'enllaç al model.

Actualment, l'enllaç al model de sol·licitud de la Conselleria del tràmit telemàtic no funciona. El tens aquí:

Quins terminis tenc per registrar la formació?

La formació del professorat s'ha de registrar a la Direcció General de Formació del Professorat en el mateix termini que el tràmit telemàtic, excepte les persones que siguin tutoritzades entre el 16 de gener i el 16 de març. En aquest cas, s'obrirà un termini de tres dies a partir de la publicació de la llista d'aptes i no aptes a la tutorització, que serà al voltant de dia 20 de març, previsiblement.

He registrat formació permanent prèviament i podria ser que em tutoritzassin després del 15 de gener. L'he de tornar a registrar?

Efectivament. La Conselleria ja ha informat que en cas de ser tutoritzat entre el 16 de gener i el 16 de març, tota la formació permanent que hagis registrat prèviament no la tendran en compte i l'hauràs de tornar  a presentar en el termini de tres dies que s'explica a la pregunta anterior.

Podria ser que em tutoritzin entre el 15 de gener i el 16 de març. També he d'esperar a llavors per registrar els altres mèrits?

No. Tots els mèrits que no siguin cursos de formació permanent s'han d'aportar al tràmit telemàtic.

Quan es considera acabat el tràmit?

 • Si el tràmit telemàtic el fas amb usuari i contrasenya o dni electrònic i no has d’aportar documentació nova, o bé el fas anònimament, vares formar part de les llistes el curs 17-18 i no has d'aportar documentació nova, el tràmit es considerarà registrat després de clicar el botó “Envia la sol·licitud” a la passa 4 (Enviar). A la passa 5 “Finalitzar”, es pot descarregar el justificant en format pdf, amb un número de REGISTRE (mai de preregistre), amb la forma: ENV/xxxxx/2017.
 • Si has d’aportar documentació o el fas anònimament i no vares formar part de les llistes el curs 17-18, el tràmit no es considera acabat fins que no hagis registrat presencialment la petició al registre de la Conselleria.
  A la passa 5 (Finalitzar), es poden descarregar les dues còpies de la sol·licitud en format pdf, que tenen el corresponent número de PREREGISTRE, amb la forma PRE/B/xxx/2017. Aquest document és el que s’ha de presentar al registre, juntament amb tota la documentació que pertoqui.

Què vol dir ENV/xxxxx/2017 que em surt al final del tràmit?

Vol dir que el tràmit ha estat registrat correctament i ja no he de fer res més.

Què vol dir PRE/B/xxx/2017 que em surt al final del tràmit?

Vol dir que el tràmit encara no ha acabat. Has d'anar amb aquest document més tota la documentació justificativa dels nous mèrits i requisits que hagis d'entregar.

Si deix el tràmit a mitges, perdré tota la informació introduïda?

Perquè es guardi la feina feta, és necessari arribar a la Passa 3 (Documentació). Així, podràs reprendre el tràmit quan vulguis sense perdre res del que ja havies fet.

Puc fer més d'un tràmit? Quin és el que compta?

Efectivament, en pots fer tants com vulguis. El darrer que registris serà el que figuri a la convocatòria.

Què he de fer si m’he equivocat en el tràmit telemàtic?

Torna a començar de bell nou.

Com puc comprovar que el tràmit ha estat conclòs correctament?

Has d’anar a: portaldelpersonal.caib.es > Menú principal > Les meves gestions > Gestions telemàtiques. Allà hi trobaràs els tràmits enviats i els tràmits sense enviar.

Si no tens Portal del personal, s’hi pot accedir a través de seuelectronica.caib.es > Les meves gestions, amb el número de referència que t'ha sortit a l'inici del tràmit.

Una vegada allà ens podem trobar:

 • Si el tràmit és a “tràmits sense enviar”, no s’ha acabat correctament. L'has d'obrir i acabar-lo fins arribar a la Passa 5 (Acabar)

 • Si el tràmit és a “tràmits enviats”, ja s’ha acabat el procés, si no és que té un símbol d’admiració, que sol indicar que encara s’ha de passar per registre a presentar documentació nova. Recorda que ho has de fer abans de dia 15 de gener.

Quan sortiran les llistes d'admesos i exclosos a les llistes?

Les provisionals, probablement sortiran a finals de juny.

Podré lliurar documentació nova durant el termini de reclamacions?

No. Tota la documentació s’ha de lliurar dins del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, fins dia 15 de gener, excepte els cursos de formació permanent de les persones que siguin tutoritzades entre el 16 de gener i 16 de març (ho especificam més amunt).

Sense el requisit de català podria fer feina?

Sí. Si s'acaben els admesos poden telefonar o enviar un correu electrònic als exclosos per català.

Els exclosos per català sou ordenats d'acord amb el vostre nivell de català.

Ho podràs esmenar a partir de l'adjudicació definitiva de final de juliol o principi d'agost i passaràs a la llista d'admesos.

Sense el requisit de formació pedagògica puc fer feina?

No. Però ho podràs esmenar a partir de l'adjudicació definitiva de final de juliol o principi d'agost i passaràs a ser admès per a substitucions.

Quan podré esmenar els requisits de català o el màster de formació?

Has d'esperar fins després de l'adjudicació definitiva de l'estiu. Ho podràs fer fins a l'inici de la convocatòria del curs que ve.

Puc estar a tots els grups?

Sí. Pots estar a tants grups com vulguis, sempre que reuneixis els requisists de les funcions corresponents.

Quins són els grups?

 • Grup A: cos de mestres.
 • Grup B: cos de secundària.
 • Grup C: cos de formació professional.
 • Grup D: resta de cossos.

Tendré la mateixa puntuació a tots els grups als quals estigui?

No. Els anys d’experiència docent en funcions del mateix grup puntuen 6,5 punts. Els anys d’experiència docent en funcions d’altres grups puntuen 3,25.

En el cas d'experiència a la concertada, es redueix a la meitat: 3,25 i 1,625 respectivament.

Podré posar les places de tots els cossos sense perdre puntuació en el tràmit d'adjudicació de places?

Sí. En el tràmit del més de juliol podràs posar places de qualsevol cos sense que es vegi modificada la teva puntuació a cap dels grups on siguis.

Podré modificar les meves opcions una vegada conclòs el termini?

Per primera vegada, i només a partir de l'1 de setembre, podràs afegir les opcions que vulguis (illes, mitjes jornades, etc.) excepte funcions o especialitats, però mai minvar-les, a través d'un tràmit telemàtic que la Conselleria habilitarà a tal efecte. El canvi tendrà efecetes immediats i el podràs fer fins al final del curs 2018-19