Convocatòria ordinària interinitats 2015-16. Llistes provisionals d'admesos i exclosos. Dubtes freqüents

Quan sortirà la llista definitiva?

Segons la Conselleria, es publicarà dia 3 de juliol.

Quin és el proper tràmit?

El proper tràmit que s'ha de fer, si s'està d'acord és la selecció de places. Aquest tràmit està previst que es faci entre el 24 i el 29 de juliol, però és possible que finalment es retrassi al mes d'agost.

No estic d'acord amb el que figura a la llista provisional d'admesos i exclosos (puntuació, funcions admeses...). Què he de fer?

S'ha de presentar una reclamació dins del termini corresponent.

Fins quan tenc temps per registrar la meva reclamació?

El termini és de dia 17 a dia 23 de juny, ambdós inclosos

Puc entregar nova documentació?

No. La documentació s'havia d'entregar dins el termini de petició de sol·licituds.

Hi ha algunes excepcions:

  • Màster de formació: per a funcions de formació professional, es pot presentar fins el dia de la presa de possessió, cas que s'adjudiqui una plaça. Si en el moment de la presa de possesió no s'acredita la formació pedagògica, es deixarà sense efectes l'adjudicació de la plaça i la persona afectada serà exclosa de funció corresponent.
  • Requisit de català (capacitació): d'acord amb la convocatòria, es pot presentar fins dia 7 de juliol.
  • En qualsevol cas, tant el màster de formació pedagògica com la capacitació de català es pot entregar també a partir de l'1 de setemebre, però ja només es tendrà en compte per substitucions.

Puc sol·licitar ara l'habilitació de B2?

S'havia de sol·licitar en el termini de presentació de sol·licituds (vegeu els dubtes freqüents de la convocatòria ordinària). Igualment, com ja va passar el curs passat, l'STEI reclama que es pugui sol·licitar fins dia 7 de juliol.

Vull renunciar al pacte. Puc fer-ho?

Durant el tràmit anterior es podia renunciar al pacte. En teoria ara ja no es pot. Tot i això, seguim reclamant que durant la tria de places es pugui renuciar-hi.

Puc modificar les meves opcions (illes, mitja jornada...)?

No. Només es podia modificar durant el tràmit anterior.