Cal mantenir les ràtios del curs actual i augmentar el nombre de docents

Mesa sectorial de 14 de juny

L’STEI Intersindical reclama que s’avanci cap a les 23 i 18 h a primària i a la resta de cossos respectivament

S’exigeixen garanties per a l’acompliment de la reducció per a majors de 55 anys

A la Mesa Sectorial, l’STEI Intersindical ha expressat el seu malestar. Protestam perquè els centres ja tenen tancada la proposta de grups i, per tant, de ràtios. Aquest fet no deixa gaire marge de maniobra a la negociació en aquest àmbit. Les ràtios per al curs proper s’haurien d’haver negociat abans de la Mesa de les quotes.

Si aquest document de criteris de quota ha de tenir vocació de continuïtat, l’STEI reclama que es facin passes cap a les 18 hores lectives a la resta de cossos i 23 hores lectives al cos de mestres, com va recomanar la ministra Celaá, així com també cap a la dotació del mestre +1 per a cada línia de primària.

Pel que fa a les ràtios, sol·licitam el manteniment de les ràtios actuals que s’han establert amb motiu de la Covid-19. Tots els docents consultats han manifestat els beneficis que ha suposat poder fer feina amb grups més petits. Aquesta reducció de ràtios ha d’anar acompanyada de les infraestructures necessàries .

A més, si la LEIB preveu una millora de les ràtios amb la reducció d’un 10%, això ja hauria d’estar recollit en el document de quotes que avui s’ha presentat a la Mesa, atesa la referida continuïtat que assenyalàvem més amunt.  

Sobre secundària, l’STEI ha demanat a quantes hores lectives es farà la divisió al proper curs. Als criteris per al curs 2018-19, es va xapar a 19 hores; per al 2019-20, 18,75, i enguany s'ha tornat a les 19 h.

Pel que fa a les FCT, hem reivindicat una redacció més clara en el sentit d’hores que es fan al 1r i 2n trimestre per a compensar el 3r. En algun cas ens enfilam fins a 28 hores lectives. Són horaris inassumibles en cap cas.

L’STEI Intersindical ha exigit garanties per a l’acompliment i el gaudi de la reducció per a majors de 55 anys, tant per al professorat interí com per al de carrera que ha participat del concurs.

Finalment, ha demanat aclariments sobre com es distribuiran els 390 professors de la xarxa pública que el Conseller va dir que es mantindrien.