Consolidació de la quota Covid per al curs 2021-22

Consolidació quotes Covid

El nombre de docents per al 2021/22 ha de ser, com a mínim, els de l’actual

Cal una reducció generalitzada de les ràtios, recuperar els especialistes, el personal de suport i les hores lectives a secundària

  • Per la qualitat eduativa
  • Per garantir ràtios baixes
  • Per atendre millor la diversitat
  • Per impartir les especialitats en condicions
  • Per recuperar les 18 hores lectives a secundària

A l'STEI Intersindical, de fa anys sol·licitam que s’augmentin les plantilles. Aquest increment permetria reduir-ne les ràtios així com augmentar les hores de suport per a millorar l'Atenció a la Diversitat i als alumnes amb NESE. Per a tot això és necessari que es consolidi la contractació d’aquestes places Covid. Si bé ha estat una mesura forçada per la situació pandemicosanitària, no hi ha dubte que han funcionat prou bé i que els resultats acadèmics estan demostrant la postura que l’STEI ha defensat als darrers anys. Amb més docents i ràtios no tan elevades es pot millorar la qualitat de l'ensenyament públic. Per això no podem permetre'ns fer ni una passa enrere ara en un aspecte tan crucial. Més quan tant el Govern com la comunitat educativa i tota la societat illenca en general han pogut comprovar de primera mà, experimentalment i sense el menor indici de dubte, que l’experiència ha reeixit bé.

No obstant això, segons les notícies i els inputs que ens arriben des de diferents fonts, tot sembla indicar que el Govern no té la intenció de mantenir les quotes actuals durant el pròxim curs 2021/22. En aquest cas, ens veuríem abocats a la situació prèvia al brot de la Covid-19 amb unes ràtios excessivament elevades i uns resultats acadèmics francament millorables.

En cap cas podem romandre impassibles. Cal augmentar les plantilles del curs 2020/21 bo i consolidant-ne totes les places Covid. Reclamam recuperar i millorar les mesures de suport i Atenció a la Diversitat, els especialistes de primària i la reducció lectiva del professorat de secundària.

A l'Educació Pública: NI UN PAS ENRERE!