L'STEI denúncia que tots els tribunals d'oposicions són a Mallorca

L’STEI Intersindical considera que hi ha una manca de sensibilitat per part de la Conselleria d´Educació amb les persones d´Eivissa i Formentera que s´han de traslladar a Palma i que suposa un greuge comparatiu


L’STEI denuncia els nombrosos perjudicis per a les persones aspirants d’Eivissa i de Formentera que només hi hagi tribunals d’oposicions a Mallorca. Les Pitiüses són illes en què el nombre de persones que es presenta és molt elevat, amb el major percentatge de personal interí de tota la Comunitat Autònoma.


El fet d´haver-se de desplaçar d´illa – un doble trajecte en el cas de Formentera-, fa competir en desigualtat de condicions. No és el mateix estar a ca teua i desplaçar-te uns quilòmetres, que haver d´agafar avió, o barca i avió, trobar un hotel, menjar fora de casa...


La logística i els nervis de si es troba o no bitllet, un allotjament a un lloc còmode per arribar a les proves (no poden tenir el seu vehicle), si has portat o no tot el que necessites... fa que s´incrementi la incertesa, els nervis; i també el temps que es pot dedicar a preparar les proves s´ha d´invertir en preparar la logística.


A això cal afegir que les despeses que suposa de bitllets d´avió, allotjament, menjades, transport dins Palma... es carreguen damunt les esquenes del personal que està més precaritzat i que paga uns lloguers més elevats.


L´STEI ha pogut comprovar en un buscador d´allotjaments que no hi ha gairebé disponibilitat al centre de Palma, on és pot agafar transport públic cap a la UIB (tot i que els diumenges sembla que no hi ha metro). Els preus que ha trobat per la nit del 17 al 18 de juny sobrepassen els 200€. Si afegim les menjades, els bitllets i probablement taxi per anar a les proves, la suma pot arribar als 400€ per un dia de proves. Si són més dies, el preu puja, clar. Hi ha especialitats en les que s´han de fer fins a tres proves. Hem d´afegir a això que el preu de les taxes de participació, les més elevades de tot l´Estat, és de 83,72€.


També s’ajunta el moment de les oposicions, a final de curs, i tant opositors com membres de tribunal en molts casos han de deixar buit el domicili que ocupen, a la vegada que han d´estar pendents d´anar i venir de Mallorca i d´enllestir totes les tasques d’acabament del curs als seus centres. Per no parlar de les dificultats per conciliar la vida familiar. En molts de casos hi ha menors que s´han d´atendre, o persones majors o dependents, i això afegeix angoixa a la que ja porta tot el procés.


L’STEI denuncia també que no hi ha des d´un primer moment un calendari clar de totes les proves, la qual cosa impossibilita buscar bitllets i allotjament amb l’antelació suficient. També rebutja l´argument de la Conselleria de que no es poden fer tribunals fora de Mallorca pel fet de ser unes oposicions autonòmiques. A altres autonomies es reparteixen els tribunals a diferents llocs i no són territoris insulars.


L´elevat nombre de tribunals d´algunes especialitats fa pensar que la voluntat de la Conselleria per facilitar que les persones no es desplacin ha estat nul·la. De fet hi ha 8 tribunals de Pedagogia Terapèutica, 6 de català i 4 de Serveis a la Comunitat, i 4 de Física i Química; tots ells a Mallorca. Amb voluntat, consideram que s´haguessin pogut repartir alguns d´ells i al manco no tanta gent s´hauria de desplaçar.


L´STEI Intersindical, tant a les meses de negociació com en les reunions que s´han mantingut amb la Conselleria d’Educació, ha proposat alternatives i solucions per evitar aquesta situació, o en tot cas no perjudicar tantes persones i buscar al manco que en alguns casos es poguessin evitar desplaçaments. No hi ha hagut cap mena de sensibilitat cap a aquest col·lectiu de docents, com tampoc no es preveu cap tipus d´ajut econòmic per a pal·liar una despesa tan gran.


L´STEI Intersindical, en el seu moment, va denunciar la manca de negociació de la Conselleria d´Educació tant en el concurs de mèrits com a la convocatòria d´oposicions del procés d’estabilització, en el sentit d´haver fixat el conjunt de les Illes Balears com un sol districte. De fet, l´STEI va votar en contra de la convocatòria. També en seu moment, va reclamar tribunals per illes, tant per a les oposicions d´estabilització com per les “ordinàries”.